8.2.20

Maaseuduilta. (Värjärin talon palaminen.)

Suometar 99, 1.5.1865

Turku, Huhtik. 28 v. Walkea pääsi walloilleen wiime maanantaita wastaan yöllä wärjäri Laurénin talossa entisen hewostorin warrella, joka talo paloi ja sytytti wielä toisella puolella katua oleman kaakelimaakari Lindegrenin talon tuleen, josta myös enin osa paloi. Molemmat talot oliwat wakuutetut kaupunkilaisten palowakuutuksessa, mutta Lindegrenin ainoastaan 2 880 markkaan. Muutamat wähäwaraiset hyyryläiset menettiwät siinä kaiten tawaransa mitä heillä oli. Kaupungin kirjapuodeissa on nimilistoja tarjona niille, jotka tahtoivat antaa apua näille wahingon kärsineille.

Tämä palo tuotti sen surusanoman, että wärjäri Kaarle Johan Lindström siitä saawutti surman. Hän tepasteli paloawussa wäsyksiin. Kotia tultuansa tunsi hän wäsymyksen waiwaawan, pani maata ja enneu kun puoli tuntia oli kulunut, oli hän jo wainajana. Hän oli saanut sydämmen halwauksen.

[...]

Ei kommentteja :