2.2.20

Pieniä tietoja. Sulfiittisellulosatehtaiden sivutuotteiden käyttö.

Tapio 5, 1917

Tri insinööri S. V. Hintikka on löytänyt keinon valmistaa väriaineita cymolista, joka on sellulosatehtaissamme saatava sivutuote. Menettelytavalle on haettu patentti. Paperitehtaat voivat tällä keinolla mukavasti saada tarvitsemansa värit kotoisesta tuotteesta käytettäväkseen.

Ei kommentteja :