23.2.20

Lukijain osasto. 4788. Keltaisen wesiwärin laitto.

Pellervo 6, 1925

Olen luullut, että jossain edellisien wuosien "Pellerwossa" on ollut selostus mainitun wärin walmistuksesta, mutta kun minulla ei ole sitä wihkoa, niin pyytäisin, etta se selostus julkaistaisiin uudestaan. Huoneen seinät owat laudoitetut yläosa höylätyillä ja alapuoli höyläämöttömillä laudoilla. Onko mainittu wesiwäri sopimwa paneeleista tehtyyn yläosaan, wai olisiko se maalattavia öljywärillä?
- M.

— Wastaus. Muistelemanne mastans oli w. 1023 "Pellerwossa" siwulla 374. Pyyntönne mukaan ja uusienkin lukijaimme tiedoksi painatamme sen tähän uudelleen:
1) Kestäwä ja halpa wesiwäri ulkomaalauksia warten warten tehdään seuraawasti: Kylmään weteen sekoitetaan 1½ kg ruisjauhoja; seos on olewa wellimäistä. Tämän jälkeen welli ohennetaan lisäämällä siihen wähitellen noin 20 litraa kiehuwaa wettä. Ohennuksen jäikeen pannaan seokseen ½ kiteistä sinkki- tai kupariwihtrilliä. Niin pian kuin tämä on sulanut, pannaan seokseen wäriä — joko kelta- tai punamultaa — niin paljon, että wäri tulee sopiwaksi maalausta warten.

2) Hywä wesiwäri ulkomaalauksia warten saadaan myös seuraawalla tawalla: Toiseen wesiastiaan pannaan 1 kg liimaa ja toiseen 2 kg rautawihtrilllä ja annetaan näiden liota kaksi tuntia, minkä jälkeen ne yhteensekoitettuina keitetään ja keittämisen ohella pannaan seokseen 5 kg ruisjauhoja huolellisesti hämmentämällä. Kun jauhot owat hywin sekaantuneet, lisätään keitokseen 10 kg hienoa punamultaa ja 6 litraa kuumennettua terwaa. Wettä lisätään tarpeen mukaan, niin että saadaan sopiwan notkea maaliaine. Kun terwa tahtoo painaa wärin tummaksi, woidaan seokseen lisätä liitua sen mukaan kuinka helakaksi wäri tahdotaan.

- Urho A.

Ei kommentteja :