12.2.20

Suomen teollisuus. (osa)

Suomen Teollisuuslehti 4, 15.2.1902

(Jatk. viime n:oon.)

Tuomiokunnista on Lappveden tuomiokunnalla suurin valmistusarvon lisääntyminen, ollen 1,614,103 markkaa eli 25,3 % 1898 vuoden arvosta. Senjälkeen tulee Äyräpään tuomiokunta 963,582 m:kalla ja 39 %:lla sekä Sortavalan tuomiokunta 863,190 m:kan enentymisellä, tehden kokonaista 151,3% edellisen vuoden lisääntymisestä. Tuntuva oli enentyminen myöskin Laukaan tuomiokunnassa (806,589 m:kaa ja 29,3 %), Pernajan tuomiokunnassa (730,362 m:kaa ja 33,9 %), Kemin tuomiokunnassa (729,662 m:kaa ja 21,8 %). sekä Käkisalmen tuomiokunnassa, jossa erittäin on huomioonotettava suuri relatiivinen enentyminen, joka on 127,5 %, absoluuttisen enentymisen tehdessä 707,489 m:kaa. Valmistusarvon enentyminen on tapahtunut yhteensä 32:ssa maamme tuomiokunnassa ja 9;ssä näistä noussut yli puolen miljoonan nukan, jotavastoin valmistusarvo on alentunut 19;sta tuomiokunnassa.

Eri teollisuusryhmiä koskevia muutoksia tarkastaessa huomataan, että suurin enentyminen on tapahtunut elanto- ja nautintoaine-teollisuudessa; sitten seuraa metalliteollisuus, paperiteollisuus ja kuvaava teollisuus. Vähentymistä on ollut kiviteollisuudessa, ollen kuitenkin hyvin mitätön, sekä kovin suuressa määrässä rakennusteollisuudessa. Jos kohta työntekijäin lukumäärä onkin vähän noussut, niin on varmaankin suoritettujen päivätöiden lukumäärä ollut tuntuvasti vähempi kuin edellissnä vuonna.

Erittäin huomautettakoon vielä eri teollisuuksissa tapahtuneista tärkeimm istä muutoksista, jotka näkyvät verrattaessa 1899 Ja edellisen vuoden tilastollisia tiedonantoja.

[...]

Väritehtaitten lukumäärä oli yhä vielä 2 ja niiden työntekijälukumäärä vain vähän muuttunut, mutta valmistusarvo oli vähentynyt 138,028:sta 118,931 markkaan eli 13,5 %:lla.

V:nna 1898 toimessa oleva sulfaattitehdas, ainoa maassamme, oli v. 1899 lakannut toiminnasta. Sitävastoin alkoi suurisuuntaisesti perustettu calcium-carbiditehdas Ruskealan pitäjässä Joulukuussa 1899 toimensa, käyttäen 108 miehistä työvoimaa; sen tuotanto nousi ennen vuoden loppua 11,000 m:kan arvoon.

Kimröökitehtaitten lukumäärä enentyi 4:stä 5:een, mutta vielä enemmän enentyi niiden työväestö (16:sta 44:ään henkeen eli 175 %:lla) ja niiden valmistusarvo, joka kasvoi 75,254:5tä 129,330:een (73,5 %:lla.

Värjäystehtaitten lukumäärä enentyi l:stä 2:een ja työntekijälukumäärä 6:sta 8:aan: valmistusarvo kohosi suurenlaisesti: 15,000:sta 94,070:een eli 527, %:lla.

Värjäyslaitosten lukumäärä oli sama kuin ennenkin, 128, mutta niiden työväestö vähentyi 267:stä 237:ään (11,2 %:lla); kuitenkin enentyi valmistusarvo 625.181:5tä 682,769:ään m:kaan (9,2 %:lla).

V:nna 1899 perustettiin maassamme ensimmäinen lyijykynätehdas (grafiittitehdas), jossa oli 41 työntekijää. Sen valmistusarvo teki alkuvuonna 2.800 m:kaa.

[...]

Ei kommentteja :