25.2.20

S. O. K:n kotivärit.

Osuuskauppalehti 2, 31.1.1922

Näinä päivinä laskee S. O. K:n väripakkaamo kauppaan ensimmäiset pussivärinsä. Lienee senvuoksi paikallaan muutama sana väripakkaamon perustamisen syistä sekä pussivärien käytöstä.

S. O. K:n laboratoriossa suoritetut pitempiaikaiset tarkastukset liikkeessä olevista saksalaisista y. m. pussiväreistä, niiden käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, ovat osoittaneet etteivät läheskään kaikki pussivärit kotivärjäystä varten sovellu samalla kertaa villan, silkin, puuvillan, pellavan ja puolivillan värjäykseen, kuten pussin kyljessä olevassa tekstissä vakuutetaan, vaan saattavat antaa eri lankaja kangaslaaduille aivan eri värivivahduksen, riippuen eri kuitulajien erilaisesta rakenteesta. Sitäpaitsi ovat laboratoriotutkimukset osoittaneet, että väripussien sisällys ei useinkaan riitä antamaan tarkoitettua värivahvuutta pussin kyljessä ilmoitetulle kangas- tai lankamäärälle, vaan usein ainoastaan puolelle tai kolmasosalle siitä. Kun tähän tulee vielä lisäksi se, että, väriin monesti on sekotettu hienoa merihiekkaa, väripussin painoa lisäämään, kävi aivan ilmeiseksi tarve saada kauppaan pussivärejä, jotka ensiksikin on ryhmitelty todellisen värjäyskykynsä mukaan, toiseksi todella värjäävät kunnollisesti pussin kyljessä ilmoitetun määrän kangasta tai lankaa, ja kolmanneksi eivät sisällä mitään vieraita aineita, joilla itse värjäyksen tulokseen ei ole mitään vaikutusta, vaan joita päinvastoin myöhemmin voi olla vaikea poistaa värjätystä esineestä.

Ottaen huomioon väriaineiden eri kuitulajeille antaman erilaisen värivivahduksen, ovat S. O. K:n väripakkaamon kotivärit jaetut ryhmiin seuraavasti: ensiksikin n. s. "villavärit", jotka soveltuvat ainoastaan villan ja silkin värjäykseen; toiseksi n. s. "puolivillavärit", joita voidaan käyttää kaikkien eri kuitulajien (villan, silkin, puolivillan, puuvillan, pellavan, keinosilkin y. m.) värjäykseen, ja kolmanneksi n. s. "puuvillavärit" joita vasta myöhemmin tullaan laskemaan liikkeeseen, ja jotka oikeastaan kuuluvat alaryhmänä "puolivillaväreihin", koska niillä voidaan värjätä ainoastaan muutamia kuitulajeja, nimittäin puuvillaa ja keinosilkkiä, mutta ei villaa eikä silkkiä. Kun värit ovat täten ryhmitellyt, voi ostaja jo pussivärejä hankkiessaan tehdä ostonsa sen mukaan minkälaisen kankaan tai langan värjäykseen väriä tullaan käyttämään ja siten säästyä sekä harmista että rahallisesta vahingosta.

Helpottaakseen sopivien värien valintaa pussivärejä ostavalle yleisölle, tulee S. O. K:n väripakkaamo piakkoin lähettämään osuuskaupoille värikartat, joissa jokaista liikkeeseen laskettavaa väriä vastaa värjäysnäyte. Kun värjäysnäytteet ovat värjätyt, juuri näillä samoilla pussiväreillä, voi S. O. K:n kotivärejä käyttäessään olla varma värjäyksen tuloksesta, kunhan värjäys toimitetaan väripussin sisällä olevan värjäysohjeen mukaisesti.

Mitä itse värjäykseen tulee, riittää yhden pussin sisällys ¼ kilolle kangasta tai lankaa, ja antaa sille värikartassa olevan näytteen mukaisen värivahvuuden ja värisävyn. Värjääminen tapahtuu siten, että kun esim. on kysymys ¼ kilon painoisen esineen värjäämisestä, yhden pussin sisältämä värimäärä liuotetaan noin kolmeen litraan kiehuvaa vettä sekä lisätään näin saatuun väriliemeen runsas kourallinen tavallista ruokasuolaa. Tämän jälkeen on vettä lisättävä niin paljon, että värjättävä esine kokonaan tulee peittymään väriliemeen. Tarvittava vesimäärä on tässä tapauksessa 10 à 12 1. Kun värjättävä esine on tarkoin pesty ja huuhdottu, upotetaan se läpimärkänä lämpimään väriliemeen, jota ennen kuitenkin tarkoin on katsottava että ruokasuola täydellisesti on liuonnut liemeen. Tämän jälkeen lientä ryhdytään kuumentamaan, jolloin erikoisesti on huomattava, että lientä ja siinä olevaa esinettä on huolellisesti hämmennettävä kunnes kiehuminen alkaa, jotta väri voi tasaisesti laskeutua joka paikkaan. Keittämistä (kiehuttamista) on jatkettava tunnin ajan ja on keitosta silloin tällöin hämmennettävä, sekä tarkoin pidettävä silmällä, että liuos koko ajan peittää värjättävän esineen. Vettä on lisättävä, jos se kiehuessaan haihtuu liian vähiin. Keittämisen jälkeen on esine vielä jätettävä tunnin ajaksi jäähtyvään liemeen. Kun se senjälkeen otetaan padasta, on se huolellisesti huuhdottava kylmässä vedessä ja vaihdettava vettä kunnes huuhdevesi jää värittömäksi. Huuhtomisen tapahduttua puserretaan vesi pois esineestä, joka sitten levitetään kuivamaan. Kuivaminen ei kuitenkaan saa tapahtua auringon paisteessa. Ennenkuin kangas on kokonaan kuivanut, silitetään se. Villakankaan suhteen on tällöin huomattava, että se on silitettävä kostean puuvillakankaan lävitse.

Värjäämiseen ryhdyttäessä on huomattava, että värikartassa esiintyvät näytteet on värjätty valkoiselle kankaalle, ja saadaan siis näytteiden mukaiset värit ainoastaan värjäämällä valkoista kangasta tai lankaa. Tahdottaessa värjätä värillistä esinettä, on ensin valikoitava se väri, mikä yhdessä esineen entisen värin kanssa antaa halutun värin. Sitä varten sisältää väripussia seuraava värjäysohje myös värjäystaulukon josta käyvät selville eri väriyhdistelmät.

Edellä oleva lyhykäinen selostus on tarkoitettu selvittämään S. O. K:n pussivärien käyttöä sekä sitä uudistusta värien ryhmittelyssä, mikä on saavutettu, n. s. villa- ja puolivillavärien erottamisella toisistaan. Tämä uudistus tulee varmaankin suuresti helpottamaan kotivärien käyttöä ja poistamaan ne haitat, joista edellä on mainittu, ja jotka ovat suuresti vaikeuttaneet liikkeessä olevien pussivärien edullista käyttämistä. On senvuoksi todennäköistä, että S. O. K:n pussivärit pian saavuttavat kuluttajain täyden tunnustuksen ja sen johdosta laajan menekin.

Ei kommentteja :