23.2.20

Teollisuuden voittoja.

Suomen Teollisuuslehti 4, 15.2.1902

Keinotekoinen indigo, joka vuodesta 1897 on ollut kaupassa saatavana, alkaa voittaa yhä enemmän alaa itselleen luonnontuotteen suureksi harmiksi. Kuten tiedetään, valmistetaan sitä nykyisin mahdottoman suurissa määrin niistä aineista, joita kivihiiliterva tislattaessa antaa. Kun se nykyisten menetystapojen mukaan tulee edellistä paljon puhtaampaa, ja kun kummankin niin luonnontuotteen kuin keinotekoisen hinnat ovat aivan samat, ei pidettäne kummana, että sen keksijät ja varsinaiset valmistajat, saksalaiset, alkavat käyttää kotimaansa tuotetta kaikkialla, missä ulkolaista indigoa ennen on käytetty. Niinpä on Preussin sotaministeriumi äskettäen antanut määräyksen niille tehtailijoille, joiden on valmistettava pukukankaita sotaväkeä varten, että näissä, milloin indigo-sininen on kysymyksessä, on aina käytettävä keinotekoista väriä luonnontuotteen asemasta. Tällä toimenpiteellään on se samalla antanut virallisen vahvistuksen sille mielipiteelle, että keinotekoisen indigon antamat nyanssit ovat paljoa puhtaampia ja kauniimpia kuin luonnonindigolla saatavat, sekä että siis itse väriainetta on jälkimäiseen nähden paljoa edullisempi käyttää.

Ei tarvinne monioita sanoja tuhlata johtopäätöksiään varten tässä asiassa. Muistelkaamme vaan miten jo vuonna 1900 keinotekoista indigoa vietiin ulkomaille 1½ miljoonan saksanmarkan (1 Rm. = 1,25 Sm.) edestä enemmän kuin edellisenä vuonna. Miten luonnon tuotteen sisääntuonti samassa ajassa vähentyi 4,3 miljoonalla saksanmarkalla. Kun näihin vielä lähimmässä tulevaisuudessa saamme lisätä sotaministeriumin päätöksestä ja siitä epäsuorasti johtuvat tulot, jotka eivät suinkaan tule olemaan niitä pienimpiä, voimme olla varmat, että saksalainen kemiallinen teollisuus tästä päätöksestä tulee saamaan uutta yllykettä uusien loistavien voittojen saavuttamineen, jotka sen tähän saakka ovat pitäneet ainoana alallaan koko maailmassa.

*) He ovat pistäneet taskuunsa siitä vuosittain lähemmä 50 miljoonaa Smk.Vähemmän tyytyväisiä lienevät sitä vastoin luonnontuotteen omistajat herrat englantilaiset, jotka päiväpäivältä näkevät tulojatuottavan* indialaisen indigonsa joutuvan keinotekoisen rinnalla alakynteen. Taistelu alkaa jo vähitellen käydä otteluksi elämästä ja kuolemasta.

V. M. J. V.

Ei kommentteja :