23.2.20

Måla Edra gårdar!

Syd-Österbotten 40, 29.5.1926

Nu, när sådden är över, böra gårdarna målas. Det blir alls icke så dyrt som mången inbillar sig, men skyddar gården från att förfalla. Måla på landet enkelt och värdigt med rödmylla och vita knutar och fönsterbräden. Huru skulle ej många bysamhällen förändras, om alla skulle måla sina gårdar. Det må bliva en modesak i år att tävla med varandra däruti.

Vem som helst kan utföra arbetet, om färgen tillredes enligt något av följande recept:

N:o 1. Till en tunna Dylta rödfärg = 85 kg., åtgår 17 kg. järnvitriol, 8 liter fotogen, 450 liter vatten, 30 kg. sammalet rågmjöl frågmjölet upplöses i kallt vatten, innan det blandas med det övriga.)

N:o 2 Till 8 kg. rödfärg tages 1½ à 2 kg. vitriol, 3 à 4 kg. rågmjöl och 48 liter vatten.

N:o 3. Vid järnvägen (i Sverge) användes till rödmålning: 8 kg. röd färg, 2 kg. järnvitriol, 3 kg. rågmjöl, 40 liter vatten.

N:o 4. (I Norge använder man följande sats): 35 à 50 liter vatten uppvärmes i en gryta. Däri upplöses: ½ kg. järnvitriol och 1 liter koksalt. När det är upplöst tillsättes under flitig omröring 1 kg draglim förut upplöst i vatten) och 4 kg. rågmjöl, utrört i kallt vatten. Efter ½ timmes kokning tillsättes 8½ kg. rödfärg.

*

Skulle någon önska gul färg i stället, utbytes födfärgen mot gulockra. Till vit färgning användas enligt recept från Husqvarna till en sats av 80 liter vatten, 8½ hektogram kimrök. 32 kg. krita, 2½ hektogram alun 2 à 3 liter linolja och 8½ kg. rågmjöl.

Hälften av vattnet kokas och slås kokande på kritan fi en tunna) och omröres, tills den blivit upplöst. Andra hälften kokas med alun och däri blandas mjölet under omröring. När vällingen är färdig, slås linoljan (som kokats i ett kärl för sig) däri, och sedan allt är blandat, tillsättes kimröken, förut väl upplöst, och inblandas väl, även den.

*

Om man vill ha ljusare eller mörkare färg, tages mindre eller mera av kimrök. Den givna beskrivningen ger en vacker gråvit färg.

*

Innan kimröken tillsättes, borttages en del av färgen för att begagnas till fönster och dörramar, och i denna del blandas något mera linolja.

*

Färgen kan även användas på stenhus.

I kärlet torkar färgen ej på 3 veckors tid, men däremot torkar den fort på träväggen (vilken bör strykas 2 gång). Allra bäst lyckas målningen på ohyvlade bräden.

På förut rödfärgade äldre byggnader, som målats med ovanstående blandning, blir färgen vackert skär.

Ei kommentteja :