5.2.23

Tehokkaisiin toimenpiteisiin maakuntamme "kasvojen" kaunistamiseksi ryhdytään

Karjalan Suunta 62, 10.6.1939

Eilen pidettiin asian johdosta kokous, joka toivoo koko maakunnan myötätuntoa asiaa kohtaan

Karjalan maatalouskerhopiiriliitto oli eilen klo 14 kutsunut ravintola Espilään maataloudellisten keskusseurain, valistusjärjestöjen ja liikemaailman edustajia keskustelemaan maakuntamme kaunistamisesta rakennusten ja aitojen kunnostamisen ja maalaamisen sekä pihamaiden kaunistamisen muodossa lähinnä tulevia v. 1940:n olympialaisia silmällä pitäen. Tilaisuutta kunnioitti myös läsnäolollaan läänimme maaherra Arvo Manner. Myöskin sanomalehdistölle oli varattu tilaisuus kokouksessa läsnäoloon.

Kokouksen avasi maaherra Manner selostaen sen tarkoitusta ja toimenpiteiden välttämättömyyttä maakuntamme maaseudun ja varsinkin teiden varsilla olevien tienoiden ja asumusten kuntoon saattamiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin maaherra Manner ja sihteeriksi agronoomi Sokka. Kokouksen sihteeri esitti käsiteltäväksi neljä ehdousta suoranaisiksi toimenpiteiksi asian eteenpäin viemiseksi:

1) Läänin maaherraa pyydetään lääninhallituksesta lähetetyllä kiertokirjeellä kehottamaan soveliaaksi katsomallaan tavalla kunnanviranomaisia mainittuun toimintaan maakunnan kaunistamiseksi.

2) Maatalouskeskusseuroja myös pyydetään edellämainitulla tavalla menettelemään alaisiin järjestöihinsä nähden.

3) Osuuskauppojen keskusosuusliikkeitä pyydetään antamaan alaisilleen liikkeille määräyksen alennuksen myöntämisestä sanottuun tarkoitukseen maalitarpeita ostaville.

4) Asetetaan toimikunta rahoittamisen järjestämiseksi, että vähävaraiset saavat ilmaiseksi maalitarpeet ja toisillekin järjestettäisi mahdollista maalausavustusta.

Asiasta syntyi erittäin vilkas ja valaiseva keskustelu, jossa ilmeni, kuinka ränsistyneeltä ja harmaatta maakuntamme näyttää julkisilta teiltä katsottuna ja kuinka piintynyttä väestömme saattaa olla tahtoessaan säilyttää rakennuksensa juuri sellaisina, kuin ne kaikessa harmaudessaan parhaillaan ovat, joskin tähän on jossain määrin asiallistakin syitä, m.m. että rakennusten omistajat eivät katso kannattavaksi maalauttaa rakennuksiaan, jotka pian tulevat purettaviksi t.m.s. Kokouksessa todettiin se surullinen tosiasia että maakuntamme maaseudulla lienee vain noin 1/3 taloista maalattuja ja 2/3 maalaamattomia, ja myöskin se. että julkiset rakennukset, sellaiset kuin seurojen talot y.m.. ovat suurelta «saita erittäin epäsiistin näköisiä ulkoasultaan. Katsottiin myöskin tärkeäksi, että maakunnan kaunistamiseksi toimintaa jatkettaessa täytyy järjestää tehokas neuvonta kaikille paikkakunnille, etteivät mauttomat epäarkkitehtuuriset värit ja väriyhdistelmät saattaisi tulia kysymykseen, ja että maalauksen asiallisuus ja huokeus tulisivat tehokkaasti huomioiduiksi.

Mitä sitten sihteerin alussa esittämiin ehdotuksiin tarvittavista toimenpiteistä tulee, niin

1) läänimme maaherra lupasi ryhtyä kaikkiin ehdotuksiin edellyttämiin toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi,

2) saapuvilla olevat maataloudellisten keskusseurani edustajat lupautuivat samoin kiertokirjein kääntymään alaistensa seurojen puoleen ja tekemään asiassa voitavansa,

3) SOK:n Viipurin konttorin edustaja ilmoitti ennakkomielipiteenään, että k.o. alennus tullaan myöntämään ja OTK:n edustaja oli samaa mieltä omaan keskusliikkeeseensä nähden sekä

4) kokous valitsi toimikunnan, joka huolehtii läänin alueella kaikista toimenpiteistä kyseessä olevassa asiassa, m,m. organisoiden kaikki mahdolliset asiaa käsittävät toimintamuodot.

Toimikuntaan, jonka puheenjohtajaksi valittiin maaherra Manner ja sihteeriksi agronoomi Sokka, valittiin seuraavat jäsenet: talousneuvos Väinö Pitkänen, johtaja Mänttäri, maanv. Eino Pusa, johtaja K. Hyvärinen, konsulentti Manja Haltia, maisteri S. Viikki, maisteri Ilmo O. Nurmela, konsulentti Leskinen, konsulentti Uuno Kivivuori ja neuvoja Toivo Ahokas. Valittu toimikunta tulee tietämämme mukaan aivan ensi tilassa ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Ei kommentteja :