7.2.23

C. F. Geijer: Anmärkning angående träds betsning

Hushållningsjournal, kesäkuu 1783

Nya alderstolar ströks med kalk, kokad i vatten. Sedan kokades alderbark och stolarna strök igen. De polerades med fett och en ylleklut och fick en fin brun färg och glans.

Ei kommentteja :