3.2.23

Johan Lostbom: Om sättet at få nankins färg på bomulls-garn, samt at göra holländska skriv-pennor

Hushållningsjournal, heinäkuu 1780

Då jag föreläste om hur man kan skaffa frö av grankottar till utsåning och använda kottar vid brännerierna i stället för ved, berättade en studerande, hur hans mor gjort lyckade försök med att färga med grankottar. Hon hade fått samma gula färg, som nankinen från Ostindien har. Det vore önskvärt, att en färgbok för allmogen kom till, så att de lärde sig använda inhemska färger.

En förbättring av våra inhemska pennor efter holländsk modell vore önskvärt. Orsaken till att holländska, skånska och tyska gåspennor är bättre kan bero på, att de kommer från bättre slags gäss.

Ei kommentteja :