2.2.23

Euren, Pehr: Förslag at överstryka träbyggnader med blågrå färg

Hushållningsjournal, maaliskuu 1779

Blålera blandas med rågmjöl och kokas med vitriol. Strykes på träbyggnader, ger vacker färg, fäster bra och bevarar mot röta.

Ei kommentteja :