15.2.23

Peter Jonas Bergius: Beskrifning på en swart färganstrykning uppå spåntak

Hushållningsjournal, toukokuu-kesäkuu 1790

Jag kokade takspån i järnvitriol. Spånen skall vara snett avskurna i nederändan, så att regndropparna inte faller i fogen. När hela taket är påspikat överstryks det med en färgsmet bestående av, 1 tunna tjära blandad med harts och kimrök. Strykes på varmt. För att behålla värmen i smeten släpper man ned varma stenar med jämna mellanrum.

Ei kommentteja :