5.2.23

Sätt att bereda rödt och gult saffian i Astrakan, öfwersatt utur professor Gmelins ryska resa (andra delen)

Hushållningsjournal, toukokuu 1782

* KesämarunaDet Astrakanska röda och gula saffianet är populärt. Man lägger bockskinn i vatten ett dygn. Därefter avskrapas kött och hår. Lägges 10 dygn i kallt kalkvatten. Sköljes och håret avskrapas. Lägges i kalkvatten igen i 14 dagar. De trampas i ett kar med vatten 7 gånger. Lägges parvis med yttre sidan mot varandra. Tvättas och trampas flera gånger. Varje skinn beströs med vit hundträck, trampas med vatten en kvart och sköljes 9 gånger. De torkas och delas. Hälften strös med vetekli och får ligga med vatten 4 dygn, doppas i honungsvatten och pressas.

Färgen far man genom att koka Tschagan (Artemisa Annua)* tills det blir gult. Då upptas färgämnet och man tillsätter cochenill, solotnik och alun. Nu färgas varje skinn. Upprepas tre eller fyra gånger. Trampas med ekblad tills det smakar sött. Smörjes med bomolja och poleras. Nu har man fått röd saffian. Det gula görs lika utan honung och med en färg som kallas ruk.

Ei kommentteja :