7.2.23

Sätt at pröfva indigo

Hushållningsjournal, helmikuu 1784

Eftersom indigo är så dyrt, förfalskas det ofta genom inblandning av billigare ämnen. Ofta används pottaska, aska, krita, skiffer, lera, sönderhackade blå ylle- och sidenklutar eller dylikt. Med dessa prov kan man avgöra att det är äkta indigo.
1) Om färgen uppöses i vatten, utan att lämna grums på botten är den äkta.
2) Eldar man den lämnar den ingen aska.
3) Indigofärgat flyter på vattnet som en svamp.

Ei kommentteja :