21.2.23

Beskrivning öfwer en wacker och hög blå färg på ylle och silke, genom lummer (Lycopodium), som med mycket besparing och beqvämlighet gagnas både i hushåll och färgerier; ingifnen til Kongl. Patriotiska Sällskapet af J P Westring, Kongl. Lif-Medicus

Hushållningsjournal, maaliskuu-huhtikuu 1803

Trots många försök har jag inte lyckats få fram blå färg ur lavar. Slätlav gav visserligen en vacker blå färg, men den fastnade inte på tyget trots försök med olika betningar. Inte förrän jag tog några gram blåholtz (brun bresilja) tillsammans med jämnan, en lummer, fick jag en beständig blå färg. I syra drog den åt rött, vilket kunde återställas med svag lut. Vid försök med enbart brun bresilja fick jag den vackraste blå färg, alltså hade laven ingen funktion. Lummern (Lycopodium), som växer i överflöd i våra skogar, visade sig ha samma möjligheter som jämnan. Ger en stålblå färg och skulle kunna användas till betning för andra färger. Beskrivningar av 29 olika försök med lummerväxter. Fjällummer var den bästa, en växt som vi har i stort överflöd.

Ei kommentteja :