2.2.23

Anmärkningar öfwer indigo och cochenille

Hushållningsjournal, elokuu 1778

Bara i våra småstäder köps indigo tör tre tunnor guld om året. Den blå färgen har blivit omåttligt populär inom alla stånd och används dessutom inom krigsmakten. I Lin[d]erstolpes Swenska Färgekonst omtalas att i Tyskland finns förbud mot att använda indigo på grund av dess pris. Vid 1762 års riksdag lät jag ta upp detta ämne. Något förbud blev det inte, då en man erbjöd sig att av svenska ämnen göra en blå färg lika fin som indigo. Detta löfte har inte infriats och troligen kan man inte göra det heller. Därför bör förbud för alla utom krigsmakten att bära indigoblått genomföras. Detta förbud skulle också gälla den dyra cochenillen som färgar rött. Särskilt som det finns ämnen som långt billigare färgar rött, även om den inte glänser i fåfängas ögon. Sedan jag skrivit detta, fanns en notis i Dagligt Allehanda, att kemistuderande Johan Lundberg menar sig kunna göra blått av svenska ämnen.

Ei kommentteja :