2.2.23

Maaseudun kaunistaminen maatalouskerhojen sydämen asiana.

Satakunta 22, 16.5.1939

Harmaat seinät maalataan ensi kesään mennessä.

Käännyimme eilen Lounais-Suomen Maatalouskerhopiiriliiton puoleen tiedustellen, mitä näin kesätoiminnan alkaessa kuuluu, jolloin saimme seuraavia tietoja.

- Maatalouskerhotoiminnassa jatketaan ja yritetään samalla monipuolistaa luonnollisesti neuvontatyötä entisissä puitteissa. Kuitenkin näin olympiavuoden aattona on tarkoitus ryhtyä muun varsinaisen kerhotoiminnan ohella järjestämään maatalouskerholaisille rakennusten ulkomaalauskursseja. Ensi sijassa pyritään saamaan valtamaanteiden ja rautateiden varsilla sijaitsevat harmaat rakennukset maalatuiksi. Sitä varten kokoavat neuvojamme parhaillaan luetteloa valtamaanteiden varsilla olevista maalaamattomista rakennuksista. Esimerkkinä mainittakoon, että maantien Turku—Rauma varrella tarvitsisi maalausta ainakin yhteensä 205 maantielle hyvin näkyvää rakennusta. Neuvojillemme on keväisillä opastuspäivillä selostettu maalin lähinnä punamaalin, valmistusohjeet. Myöhemmin lähetetään heille vielä samaa asiaa koskevia kiertokirjeitä. Kun maatalouskerholaiset sitten kesällä kokoontuvat kerhokokouksiin, retkeilyille y. m., on tarkoitus silloin samalla kertaa yhdistää näihin tilaisuuksiin rakennusten ulkomaalauskurssit, jolloin joukolla maalataan lähistöllä olevia rakennuksia, ensi sijassa pikku taloja, asutustilallisten rakennuksia, mökkejä ja latoja. Maalauskurssien järjestämisestä johonkin taloon sovitaan tietysti ensin isäntäväen ja paikallisten johtohenkilöitten kanssa. Jotta kukin yrittäisi parhaansa, julistetaan eri paikkakuntien keskeinen kilpailu, josta myös kohta lähetetään neuvojille kiertokirje.

- Nuorten maatalouskerholaisten voimat ovat luonnollisesti pienet, eivätkä he yksinään saa paljon aikaan. Mutta omalta vähäiseltä osaltaan he tahtovat olla mukana kaunistamassa kotiseutua ja siten somistamassa maakuntaa. Sentähden Lounais-Suomen Maatalouskerhopiiriliitto pyrkii yhteistyössä työskentelemään myös kaikkien muiden täkäläisten järjestöjen kanssa, jotka kukin omalla työsarallaan tavalla tai toisella ajavat samaa asiaa. Edelleen maatalouskerhopiiriliitto puolestaan toivoo, että kaikki tahtoisivat tukea ja myötävaikuttaa kerholaisten puuhailuja tässä suhteessa. Erikoisen voimakasta tukea olemme saaneet Turun ja Porin läänin maaherran taholta. Lääninhallitus on, kuten tunnettua, joku aika sitten lähettänyt kaikille kunnille kiertokirjeen, jossa niitä kehoitetaan kiinnittämään huomiota talojen siistimiseen ja kaunistamiseen olympiavuoden aattona. Lisäksi maaherra Kyttä on oikein henkilökohtaisesti ryhtynyt johtamaan lääninsä "siistimistä". Saadun tiedon mukaan hän on järjestänyt erikoisen 10-henkisen neuvottelukunnan ohjaamaan tätä toimintaa.

Tämä neuvottelukunta tulee kokoontumaan lähiaikoina ja suunnittelemaan, miten läänissä talojen kaunistaminen, erikoisesti niiden ulkomaalaus, olisi yleensä järjestettävä sekä varsinkin, millä tavalla tätä työtä olisi mainostettava, jotta siihen saataisiin kaikki mukaan ja siten rakennukset maalatuiksi.

Yleiseen tietoisuuteen olisi nyt kerta kaikkiaan saatava isketyksi ja levitetyksi ajatus, että harmaat rakennukset maalataan. Kun ensin saadaan valtamaanteiden ja rautateiden varret kuntoon, on varmaa, että pian seuraavat jäljessä sivukylätkin. Jos Lounais-Suomen Maatalouskerhopiiriliiton alueella työskentelevät paikalliset maatalouskerhoelimet, -neuvojat ja -kerholaiset ottavat joka toimintakunnassaan rakennusten ulkomaalaukset alkavana kesänä omaksi asiakseen, kuten saapuvat ennakkotiedot kertovat, silloin voi maatalouskerhoväkikin, omalta vähäiseltä osaltaan olla näyttämässä, minkälaisen kuvan vieras matkailija saa vuonna 1940 maakunnasta.

Ei kommentteja :