4.2.23

Birger Rothoff: Försök med twenne insände jordarter til färg

Hushållningsjournal, toukokuu 1781

De två jordfärger, som Pehr Tham insänt är av följande art och egenskap. Grönjorden är kisel eller fin sand, litet lera och kalk. Det är järnet, som ger färgen. Till målning med vattenfärg är denna jord helt otjänlig. Den kan dock med fördel användas till oljefärg. Den täcker bra och är mörk. I eld rodnar den starkt. Vore önskvärt om försök gjordes, hur den klarar sol och vatten. En gul fin och lös jord från Skaraborg innehåller kalk, kisel, lera och järn. Den duger inte till vattenfärg och är inte heller bra tillsammans med olja. Färgen tillhör inte de vackrare.

Ei kommentteja :