2.2.23

Fischerström: Anmärkningar om Södra-Halland, Senare stycket. (Värjäystä koskevat osat)

Af Johan Fischerström.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Oct. Nov. Decemb. 1761

[---]

Sjöar. Strömmar. Fiskerier.

[---]

Fiske redskapen, som är ryssior, not och garn, färfärdigas at utländsk Hampa, hvilken de förmena vara starkare än den inhemska. Somlige färga dem i kokad Ale bark, hvaraf de blifva svarte och för Fisken mindre synlige. Rep och tåg af Svinhår anses här för de tjänligaste at byttja vid Fiskerier.

[---]

Bärg. Stenar. Örter. Insecter.

[---]

Til Färgning brukar Almogen följande växter och trä-arter:

Tröske-bark (Rhamnus frangula) färgar ylle krapp-rödt, om den aftages Midsommars tiden. När den fått torka et års tid, göres lut af Bok-aska och blötes barken 9 dygn däruti, sedan lägges garnet dit uti en kettil, som man par dagar låter stå vid elden, utan at koka, och då är det färdigt.

Ylle färgas grönt med Rörtäpp (arundo phragmites) med Tröske-bär och blå Klockor.

Kråke-ris (Empetrum) färgar Citrongult. Den yttra barken afskalas, den dårnäst torkas och med det alunade garnet hopkokas til dess det upnär sin rätta färg. Eljest färgas gult med Porss- och Björke-löf, äfven med Appel-Vide och Afvenboks bark.

Blåbår (vaccin. uligin.) färgar både ylle och Linne violett.

Barken af Verrel-torn (Rhamnus cathart.) färgar Ylle brunt.

Barken af Pfall (Salix caprea) blandad med Alehark, färgar Lingarn svart.

En-måssa färgar ylle gult, men med Sten-måssa (Lichen Saxatilis) blir det purpurfärgadt.

Med en af dy och järn-ochra blandad jord från Växtårps Socken, färga Bönderna fina ylle-tyger becksvarta, då de därjämte taga Ale-bark halfparten mindre. Uti denna svärta kokas tyget tils det upnär den åstundade färgen.

[---]

Ei kommentteja :