27.1.23

Tapettien värivaikutuksesta.

Raahen Seutu 31, 13.3.1924

Harvalla alalla kodin sisustuksessa esiintyy henkilökohtainen maku ja muodin vaihtelut niin selvästi kuin tapetteja valittaessa ja hyvin harvassa tapauksessa on valinnalla samalla niin ratkaiseva merkitys. Käsitys kauniista ja rumasta on Sangen erilainen mutta vaikeus haluttua toivomusta vastaavia tapetteja valittaessa ei ole tässä, vaan ennen kaikkea siinä erittäin tärkeissä seikassa, millä tavalla tapettien väri ja muu huoneessa oleva sisustus suhtautuvat toisiinsa ja vaikeudessa oikein osata arvostella käärössä olevan tapetin tekemää vaikutusta huoneen seinälle pantuna, mikä on syynä huoliin ja aiheuttaa monet erehdykset.

Tapettien vär vaikutuksesta puhuttaessa saattavat eräät kokeiden kautta saadut tulokset olla joksikin hyödyksi, vaikkakin kaikki puhe väristä on jossakin määrässä tulokseton, samoinkuin paavin parrasta kiisteleminenkin. Sääntönä voidaan pitää, että tapetin värivaikutus. joka käärössä on pääpiirteissään yksivärinen, seinälle pantuna vahvistuu, punanen tapetti tulee enemmän punaseksi, sininen tapetti tulee enemmän siniseksi j.n.e., mutta monta eri väriä sisältävä tapetti on useammassa tapauksessa seinälle pantuna kokonaisvaikutukseltaan vähemmän tehokas kuin käärössä nähtynä, yksityiset värit esiintyvät vähemmän räikeinä, vaikkakin tapetin eloisuus siltä pysyy. Vaalealla pohja-aineksella varustettu ja monella eloisan värisellä ornamentti- tahi kukkaisaiheella koristettu tapetti on tavallisesti vaikutukseltaan valoisa, ilmava ja iloinen ja on se oivallinen tausta selvä- ja tyylipiirteisille valkoisille ja tummavärisille huonekaluille. Raskaan-, harmaan- ja mustahkonvärisett, kohtalaisen tummat ja tummat tapetit taasen pysyvät yleensä vaikutukseltaan jokseenkin muuttumattomina seinälle pantuna.

Erityisenä ryhminä ovat pronssipainostapetit, jotka käärössä ovat melkoisessa määrässä koreammat ja loistavammat kun seinällä. Esimerkkinä mainittakroa, että tapetti, joka on varustettu runsaalla pronssipainoksella keltasenruskealle pohjalle, on seinälle pantuna vaikutukseltaan varsin tyyni ja himmeä, sillä pronssi on tässä huomattavana tekijänä sen niin sanoaksemme väriä ehkäisevän vaikutuksen kautta. Tapetilla, jonka aivan vaalealle, melkeen valkoisella pohjapinnalle on pronssinvärillä painettu sirokuosinen malli, saattaa olla tyyni vaikutus, jossakin määrässä muistuttava kalkkivärillä maalattua ornamentiikkaa. Tapetissa, jonka punasen, vihriän tai sininen väri vahvistuu kun tapetti on seinälle pantu menettävät värit pikemmin osaksi valovoimansa ja on tapetilla kokonaisuudessaan muihin huoneessa oleviin väreihin verrattuna vähemmän tehokas vaikutus.

Tapetin kauneus niin värillisessä kuin kuin muodollisessakin suhteessa ei ole mitään mahdotonta, vaan on sitä aina katsottava sen huoneen sisustan muiden esineiden yhteydessä missä sitä käytetään ja on sen kauneus myöskin riippuva muodin oikuista ja makuaistin vaihteluista mitkä lyhyessäkin ajassa tapahtuvat.

Ottamalla huomioon makuaistissa vallalla olevan suuren erilaisuuden ja vanhassa puheenparressa piilevän totuuden "aina uusi hempeämpi", on sisustustaiteelle erittäin tärkeätä, painettuja paperitapetteja on saatavissa runsas valikoima erimallisia ja erillisia väriyhtymiä siten täyttäen kaikkien niiden sangen erilaiset tarpeet ja toivomukset. jotka käyttävät tämänlaatuista seinäverhoa.

- Nils W.

Ei kommentteja :