22.1.23

Pieniä keksintöjä. 262. Miten pellawat saa walkoisiksi.

Pellervo 1, 1922

On wanha tapa liottaa pellawat jossakin wedessä ennenkuin ne ruohditaan. Kaikki wedet eiwät kuitenkaan ole tähän tarkoitukseen sopiwia, waan täytyy pellawat kulettaa pitämmänkin matkan päähän sellaiseen lampeen, jossa on "walkoinen" wesi (ei milloinkaan järween tai mutahautaan). Pellawat ladotaan lampeen yhteen pinoon, pinon päälle pannaan puita jo kiwiä painoksi, jotta aallot eiwät hajoita pinoa. Siinä ne saawat olio 2 à 3 wiikkoa, minkä jälestä ne nostetaan wedestä, huuhdotaan puhtaiksi ja lewitetään nurmelle kuiwamaan. Kuiwina ne aaruohtia, jolloin saa mitä walkoisimpia pellawia.

- A. K:tti:nen.

Ei kommentteja :