29.1.23

Modeer, Adolph: Rön och anmärkningar angående träbyggnaders anstrykning och bevarande för röta

Hushållningsjournal, helmikuu 1778

Då det inte rådde brist på byggmaterial, var färgning mest till lyst. Nu måste man kombinera det med nödvändigt bevarande av träet. Kyrkoherde Hedbergs artikel i mars förra året visar att tjära, som tidigare använts inte är det bästa. Dessutom 4 gånger så dyr som rödfärgningen. Rödfärgen har tidigare erhållits vid alun och svaveltillredning. Den man nu får vid skedvatten framställningen ger högre färg och spar både vitriol, urin, saltlake, rågmjöl, harts och linolja. När man jämför med den vita eller ljusaktiga färgen på stenhus, måste man vara missbelåten med rödfärgen. Den är inte vacker. Jag har använt alunslam och blandat små portioner i taget. Hartsen har jag uteslutit, men blandat i krita. Denna blandning är billigare än Hedbergs och lika säker. I alunslammet kan man blanda andra färger också, spanskgrönt, ljusockra, krita och brunrot. Oljefärger till ett värde av 1/2 tunna guld införs i landet. 3/4 kunde säkert besparas med vattenfärgerna.

Ei kommentteja :