26.1.23

Anckarström, JJ: Att sätta gul färg på linne, bomull och ylle, utan at nyttja ängskär eller björklöv

Hushållningsjournal 12, 1776

Polygonum Hydropiper i Linnes Systema heter på svenska jungfrutvål. Är en bitter ört, bekant för sin korroderande kraft och nyttjas i medicinen. Äts inte av kreaturen. I två vetenskapliga verk beskrivs dess förmåga till att ge beständig gul färg. Den är billigare än ängsskäran och finns överallt.

Ei kommentteja :