22.1.23

Lindwall, Joh(an): Berättelse om ängsskärans ymniga växt i Blekinge län

Hushållningsjournal 9, 1776

Berättelse om ängskärans ymnoga wäxt i Blekinge län. Serratula tinctoria Linnei, ängsskär, är en av våra förnämsta inhemska färgväxter. Färgerierna borde taga reda på priset och låta Konungens Befallningshavare kungöra detta. Det skulle stimulera allmogen att skörda och sälja. Detta kan inte skada bondens äng och barnen kan läras att samla detta färggräs. Deras lätta fötter skada inte ängen. Boskapen vill inte äta denna torra och sträva växt. Vinner detta Kungl.

Patriotiska Sällskapets bifall uppmuntras jag att meddela andra nyttiga saker, som glömts av allmogen.

Ei kommentteja :