3.1.23

Myrkyllistä sinkkivalkosta.

Maalarien viesti 4 (joulukuu), 1914

Kun se sinkkivalkosesta sekotettu väri, jota oli käytetty Kotiniemen kasvatuslaitoksen rakennusten maalaustöissä, oli havaittu olevan vahvasti arsenikkipitoista ja sisältävän 18.8 milligrammaa metallista arsenikkia 20 grammaa kohti sinkkivalkosta, on yleisten rakennusten ylihallitus pyytänyt lääkintöhallituksen lausuntoa niistä toimenpiteistä joihin olisi ryhdyttävä laitoksen hoidokkien turvaamiseksi arsenikkipitoisella värillä maalattujen seinien ja lattioiden mahdollisesti aiheuttamalta myrkytykseltä.

Annetussa lausunnossaan on lääkintöhallitus esiintuonut, että myöhempien aikojen kokemus on osottanut, että arsenikkipitoinen väri kuivuvan öljyn sitomanakin sisältää myrkytysvaaran ja niin muodoin on katsottava terveydelle vaaralliseksi ja poistettava.

Näin kertoi Hbl. viime kuun 29 p. On siis käynyt ilmi, että on olemassa myrkyllistä sinkkivalkosta käytännössä jo täällä Suomessakin, mutta olisi myös samalla saatava julkisesti tiedoksi mistä tuo sinkkivalkonen on tuotu eli minkälaisella merkillä se on varustettu. Sellaisen värin käyttämisessä on aina vaara tarjona myös työntekijöille, kuten esim. on laita Saksassa, missä lyijymyrkytys on varsin yleinen. Näinollen tarvitsisi työntekijäin saada tietää tällaisen vaarallisen väriaineen tuntomerkit.

Olemme tiedustelleet rakennusylihallituksesta että mistä tätä myrkyllistä väriä on tuotu maahan, vaan siellä ei vielä sillä kertaa voitu siitä antaa vastausta ennenkuin saadaan tarkemmat tiedot, sitte kyllä luvattiin ilmoittaa. Toivottavasti siis tulemme saamaan lähemmän selvän tästä vaarallisesta väristä.

Ei kommentteja :