22.1.23

Pieniä keksintöjä. 263. Keltaista wäriä willalangoille.

Pellervo 1, 1922

Pataan pannaan riittäwästi wettä ja hiukan alunaa. Langat pannaan joukkoon ja keitetään puoli tuntia. Jäähdytettyä wäännetään. Kangaskanerwat (joita on yö liotettu wedessä) pannaan pataan ja liotuswettä kaadetaan päälle kanerwain tasalle. Keitetään 2 tuntia.

Liemi siiwilöidään, ja pannaan pataan lankain kera sekä keitetään näin noin 1 tunnin aika. Kun langat owat jäähtyneet, ne huuhdellaan kuiwamaan.

Useilla muillakin kasweilla woi samalla tawalla wärjätä. Nokkosilla tulee harmaankeltaista, pajunlehdillä ruskeankeltaista, koiwunlehdillä wiheriää ja kuusennaawalla waaleankeltaista. Wärin sanotaan olewan pysywää ja terweellistä.

- O. A.

Ei kommentteja :