2.1.23

Naisten luonne ja wärit.

Laatokka 77, 17.7.1919

Balzac sanoo, että jokainen älykäs ihminen walitsee itselleen wärin joka on hänen luonteensa mukainen ja soweltun hänen yksilöllisiin ominaisuuksiinsa.

Naiset jotka käyttäwät oranssikeltaisen tai tumman- tai heleänpunaisen wärisiä pukuja, woidaan jotenkin suurella wormuudella arwata ärtyisiksi luonteeltaan, mitkä ominaisuudet owat wielä warmempia jos asianomainen naisihminen käyttää puwussaan keltaista tai keltaisenwihreätä wäriä.

Niihin waimonpuoliin jotka pitäwät orwokin sinisestä ei ole luottamista yhtä wähän kuin mihinkään jotka pukeutumat mustiin. Ne, jotta harrastawat wiimemainittua wäriä hautowat tawallisesti mielessään synkkiä ajatuksia.

Walkoinen wäri on sitäwastoin niiden ihmisten wäri joiden luuonteenominaisuudet eiwät ole erityisemmin wakiintuneita. Walkoisiin puetut naiset owat aina keimailijoita.

- Yli kahdenkymmenenwiiden ikäiset naishenkilöt pitäwät tawallisesti ruusunpunaisesta: ne jotka pitäwät tätä wäriä parempana owat iloluontoisia, älykkäitä ja rakastettuwia elämänhaluisia ja ystäwyydelle alttiita.

Taivaansininen on niin sanotun kauniin naisen wäri ja sopii se kaikenikäisille oikein hywin. Ne jotka walitsewat tämän wärin owat enimmäkseen lempeitä ja harkitsewaisia.

Mielialaltaan surulliset, kärsiwät tai onnettomat käyttäwät mielellään helmenharmaata kun taas sinipunerwaa käyttäwät sellaiset henkilöt jotka kerran owat olleet kauniita mutta eiwät sitä enä ole, tai sitte ne jotka edelleen owat kauniita waikka nuoruus on jo mennyttä.

Sinipunerwa on niiden naisten wäri jotka wetäytywät syrjään suurten riemuwoittojen jälkeen. - Tyttären hääpäiwänä tulee äidin käyttää aina sinipunerwaa leninkiä.

Ei kommentteja :