27.1.23

At på tråd och linne sätta en svart färg, som varken ändrar sig eller svärtar ifrån sig

Hushållningsjournal, maaliskuu 1777

Spansk gröna kokas i vatten och betan, som skall färgas lägges i och kokas under flitigt vändande. Gul och brun bresilja blötes och kokar en timma och silas. Häri lägges tråden eller linnet och kokas ¼ timme. En sådan färgad tråd kan vid många tillfällen göra gagn för silke.

Ei kommentteja :