27.1.23

Tampereen wäritehdas.

Satakunnan Sanomat 106, 19.9.1916

Ensimäinen suomalainen yritys alallaan.

(S. H.) Tähän asti omat suomalaiset teollisuuslaitokset käyttäneet yksinomaan ulkomaalaisia wäriwalmisteita. Wasta wiime kesäkuussa perustettiin kotimainen wäritehdasyhtiö, nim. Wäriteollisuus Osakeyhtiö Tampere, 200,000 markan pääomalla. Yhtiö osti Näsijärwen oluttehtaan rakennukset ja muodosti niistä wäritehtaan. Heinäkuun 6 pnä onnistui ensimäinen yritys walmistaa kotimaassa wäriä ja sittemmin on päästy niin pitkälle, että tehdas nyt jo on walmistanut monia satoja kiloja wäriä, etupäässä mustaa, jota jo on ollut käytettäwänä miltei kaikissa maamme puuvillatehtaissa. Tosin walmistus wielä on werrattain wähäinen, noin 80 kiloa päiwässä, mutta kohta kun jo hankitut uudet wärkattilat on saatu paikoillensa, woidaan walmistus kohottaa kolmeen sataan, hädän tullen 500 kiloon wuorokaudessa.

Paitsi mustaa ja siitä laihoissa hauteissa saatawia kauniita harmaita wärejä, on tehdas walmistanut myöskin ruskeita puuwillawärejä, erästä laatua kotimaisistakin raaka-aineista. Muitakin kotimaisista raaka-aineista walmistettawia wärejä on kokeilujen alaisina.

Myöskin willawärejä on tehtaassa walmistettu paria lajia kaunista keltaista, joita woidaan käyttää myöskin paperin wärjäämiseen.

Raaka-aineet tuodaan etupäässä ulkoa; wain eräänlaista ruskeata walmistetaan kotimaisista raaka- aineista, mutta toiwotaan wastedes woitawan walmistaa muitakin wärejä oman maan raaka-aineista.

Yhtiön osakepääoma on 200,000 markkaa. Sen toimeenpanemana johtajana on insinööri W. M. I. Wiljanen ja apulaisjohtajana insinööri K. Franck. Johtokunnan puheenjohtajana on kauppaneuwos Alfr. Wiljanen Äetsästä.

Ei kommentteja :