29.11.08

Ystävällinen kirje H—lan- T—lan ja P—jän- s—men neitosille Maaningalla.

Tapio 37, 11.9.1869

"Hyvät neidot! nyt kirjoitan muutamia sanoja teidän nykyisestä elämänne riennosta, sillä nuoruudenne hempeys näyttää olevan ikäänkuin verratointa, että se ansaitsee, ei ainoastansa yksityisten, vaan myös yleisön huomiota.

Aikomiseni on sanoa sitä, kuin nykyjään olette viihtyneet suosimaan koreutta niin ylellisesti, että jo menette sivutse kohtuuden rajan, kahtomata säätynne todellista ansiota: sillä te olette tahtoneet kiivetä ylemmäksi muita koristusten hankkimisessa, luullen sen kautta pääsevänne korkeimmalle arvon ja kunnian kukkulalle. Vaan katsokaa hyvät neidot, että siinä olette erehtyneet, sillä eipä kukaan ymmärtävä ja sivistynyt ihmis-arvon ja kunnian puolustaja tahdo talonpojan säädyssä hyväksyä liijallista, ja vielä etenki — jos niin lienee — velka-rahoilla koristeltua käytöstä.

Siis eipä lienekkään kumma jos nuorukaisetki, nähdessään teidät, ovat teistä vähän epäilleet: he ovat luulleet teidän olevan niiden puolelta, jotka ovat ihmisyytensä jättäneet ja kunniansa menettäneet koreus-himojensa uhrikhi. Myös ovat he sanoneet senlaisen käytöksen ei ansaitsevan ymmärtävän nuorukaisen rakkautta. Sentähden elkää toki hyvät neidot uhalla eläkö mailmassa, sillä nykyset uudet pukunne eivät anna teille mitään kunniaa, vaan ainoastansa ylenkatsetta ja pilkkaa.

En siis tahdo kanssanne pitkiin puheisiin enkä myös ole tahtonut näilläkään vähillä puheillani loukata säätyllistä arvoanne. Tarkoituksena oli ainoastansa lupaukseni täyttäminen. Suotuisalla lemmellä olen aina teille ystävällinen.

Nuorukainen.


- Jälkimaine
Tältä Nuorukaisen kirjeeltä emme tahtoneet kieltää tilaa lehdessämme koska se on koottu noin levollisella mielellä ja hyvässä tarkoituksessa;vaikka — jos oikeen tuntemme — emme ole mitään kallista eli ylöllistä huomanneet tässä sorrettuin neitojen uudessa pukimessa. Tiettyä on, että kallis siniväri vaatteissa on enemmän tuhlawaista ja siis ylöllistä kuin semmoinen vaatteus mikä näillä neitosilla on nähtynä, joka vielä sen lisäksi on hyvin sovelias kesäaikana.
Toim.

Ei kommentteja :