17.11.08

Ote artikkelista Geographiska och statistiska notiser om Uleåborgs län

Suomi 1, 1846

Ote artikkelista Geographiska och statistiska notiser om Uleåborgs län af G. Rein

I länets fyra städer utgjorde handtverkarenes antal år 1845: 358, ibland dem:
I Uleåborg 81 mästare 132 lärlingar summa 213
" Torneå 49 - 20 - 79
" Brahestad 25 - 30 - 55
" Kajana 9 - 2 - 11
Talrikast ibland stadshandtverkare voro färgare, nämligen 19, sedan skräddare 17, skomakare 17, garfvare 15, guld- och silfverarbetare 10, smeder och sadelmakare hvardera 9, hattmakare 8, målare och lakerare 7, kopparslagare och bagare hvardera 6, svarfvare och repslagare hvardera 5, bokbindare 4 o. s. v.

Ei kommentteja :