16.11.08

(Ilmoitus; värjäri)

Oulun Wiikko-Sanomia 50, 18.12.1852

Allamainittu tietäantaa tämän kautta, että hän on wastaanottanut Wärjäri-mestari I. Fjellström'in wärjäys-oikeuden tässä kaupungissa, ja pyytää kaupungin ja maakunnan yhteistä kansaa tuomaan kohtuullista wärjäys maksoa wastaan hänelle painettamaksi Pumpuli- Willa- ja Pellawan lankoja ja waatteita; ja lupaa että työt tehdään
hywästi ja wiiwyttelemättä.
R. Helander.

Ei kommentteja :