29.11.08

Myytäwänä. (mainos)

Tampere 74, 30.6.1883

Iso warasto maalarien tarwetawaroita n.k. Lyijywalkeaa (Blyhwitt), Sinkkiwalkeaa (Zinkhwitt), Keltaokraa, Liitua, Kimröökiä, Punamultaa, Mönjaa, ynnä muita Wärejä joka laatua, kuiwia ja öljyn kanssa hierottuna.

Lakkafernissaa lattioille, huonee- ja ajokaluille y. m. y. m. Pellawa- ja Liinöljyä, Tärpättiä, Liinöljyfernissa, hywin kuiwawaa; Maalarin pensseliä, joka lajia ja suuruutta, tukussa ja wähittäin.

Huom.! Öljywäriä on myöskin 1, 2, 4 ja 7 naulan purkeissa joka wärisiä, walmiiksi sekoitettun käytettäwäksi
W:m Sandberg'lla.

Ei kommentteja :