16.11.08

Proklama-, konkurssi- ja welkomis-asioita.

Suomalainen Wirallinen Lehti 150, 2.7.1883

Wärjärin Salon kauppalassa Johan Herman Lillia-wainajan lesken Hilma Lillian tehtyä omasta ja mainittujen puolisojen alaikäisten lasten puolesta kihlakunnanoikeudessa Halikon, Uskelan ja Perttelin pitäjien käräjätunnassa anomuksen pesän- ja perinnönluowutusedusta wärjäri Lillian jälkeen, on kihlakunnanoikeus julistamallansa julkisella haastolla kutsunut ia haastanut wärjäri Lillian kaikki sekä tunnetut että tuntemattomat welkojat tulemaan wälikäräjissä Salon kauppalan kestikiewarisa maanantaina kahdentenakymmenentenä (20) p:nä ensi-tulewata elokuuta, ennen kello seitsemää illalla, kihlakunnanoikeuteen lausumaan mielensä sanotun testamentin johdosta sekä saamisiansa ilmoittamaan ja walwomaan, kaikki sillä tawalla ja uhalla kuin teis. asetus welan maksosta kuolemantapauksessa y. m. sekä konkurssisääntö 9 p:ltä marraskuuta 1868 määrääwät: joka 2 kerta kuulutetaan. Salossa. 2 p:nä toukokuuta 1883.
Kihlakunnanoikeuden puolesta:
Gustaf Palmgren.

Ei kommentteja :