22.11.08

Pajun-kuoria ostaa... (ilmoitus)

Tapio 45, 8.11.1862

Pajun-kuoria ostaa täällä Kuopiossa kauppamies Kellgrén ja maksaa kuiwatuista kuorista, jotka eiwät kuitenkaan tarwitse olla hienoksi jauhettuja, 10 kopeekkaa hopiassa puudalta. Tämä on maalaisille kauwempanakin tarkattawa asia, sillä hra Kellgrén on luwannut niitä ottaa kuinka paljon hywänsä ja tulee ne wietäwäksi ulkomaille. Muistettawa on, että nämä kuoret pitää otettaman silloin kuin paju on rowellaan eli salollaan, sillä wuoltuista kuorista jääpi woimakkain osa puuhun kiinni. Mutta näitä woipi talwellakin kuumassa uuuissa wähän aitaa hautoa, niin tulewat ne siksi rowelleen, että kuori eroaa.

Ei kommentteja :