14.11.08

Ruohonpäinen, huokea öljy-maalinki.

Sanan-Lennätin 5, 29.1.1858

Punnitaan 20 naulaa sini-wihtrilliä eli kupari-wihtrilliä (ei ruohonpäistä rauta-wihtrilliä) ja 5 naulaa lyijy-sokeria. Molemmat surwotaan sangen hienoksi jauhoksi ja sekoitetaan sitte hywin toisiinsa, jommoisena sekuli-jauhona saawat olla 6 tai 7 wuorokautta. Sitte hienonnetaan tämä sekuli pellawa-öljystä keitetyn wernissan kanssa tawallisclla maalarin kiwellä wähä kerrallaan, niinkuin muuki öljy-maalinki, ja kerätään puhtaaseen kiwi-asteaan, jossa maalinki saapi olla liikuttamatta 2 tai 3 wiikkoa. Kun mainittu aika on kulunut, on maalinki ihan walmis käytettäwäksi, olkoonpa
sitte rantaa tai puuta, kiweä tai paperia mitä sillä maalata tahtoo. Sillä on sama wäri ja samat omaisuudet kuin waskenruosteella (spanskgröna), ja waatii aina niinkuin pansryönäki ennen käyttämistänsä sekoitetaan öljy-wernissassa hienonnetulla lyywitillä, pysyäksensä koossa. Tämä maalinki on sangen huokea ja kelpaa hywästi tawallisessa maalari-työssä.

Ei kommentteja :