21.11.08

Meijeri ja väritMEIJERI JA VÄRIT

Tikkurilan tehtaat
Vernissa-, Väri- ja lakkatehdas

Omistaja:
A.B. Schildt & Hallberg O. Y.
Tikkurila

[---]

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1936

[---]

ALKULAUSE.

Sellaisen laitoksen kuin meijerin, jossa käsitellään ja valmistetaan tärkeimpiä ravintoaineitamme, tulee jo ensi silmäyksellä tehdä. katsojaan miellyttävän, puh‑taan, valoisan ja ilmavan vaikutuksen. Useimmat meijerissä kävijät eivät voi arvostella teknillisten laitteiden tarkoituksenmukaisuutta tai mahdollisia koneistossa tehtyjä uudistuksia, mutta he voivat.kuitenkin helposti havaita miltä meijeri näyttää ja millaisen vaikutuksen se heihin kokonaisuutena tekee. Tässä suhteessa merkitsee meijerin ja sen koneiston maalaus arvaamattoman paljon.

Usein tapahtuu, että vaikka meijeri muuten onkin onnistuneesti suunniteltu ja montteerattu sen maalaus on kokonaan ristiriidassa meijerin olemuksen kanssa, niin sanoaksemme. Koko laitos saattaa muistuttaa markkinapaikkaa, jossa on sekaisin värejä kaikenlaisia ilman mitään suunnitelmallisuutta. Eräs henkilö mainitsee nähneensä jossakin vasta valmistuneessa meijerissä melkein kaikki spektrin värit. Oli mustaa, punaista, sinistä, keltaista, oranssia ja valkoista. Täytyy tunnustaa, että tällainen värikokoelma, varsinkin meijerissä, on kaikkea muuta kuin miellyttävä. Se tekee rauhattoman ja sotkuisen vaikutuksen.

Niin meijerirakennuksen sisäpuolisessa maalauksessa
kuin meijerikoneistonkin maalauksessa on noudatet‑

[4]

tava suunnitelmallisuutta ja yhdenmukaisuutta. Niihin. on valittava aistikkaat, puhtaat ja rauhalliset värisävyt. Tummia sävyjä olisi yleensä vältettävä, koska ne tällaisessa ympäristössä esteettisessa mielessä vaikuttavat epäpuhtaammilta kuin vaaleat sävyt ja musta väri, kokonaan meijeriin sopimattomana, ei saisi tulla kysymykseenkään missään muualla kuin kone- ja kattilahuoneessa. Juuri meijerin kaltaisessa laitoksessa
on käytettävä vaaleita, raikkaan. ilmavia, puhdastuntuisia värisävyjä. Kaikissa jalustoissa voisi aivan hyvin käyttää jotakin harmaata, ehkä hieman sinertävän tai vihertävän harmaata sävyä. Väritehtaiden standardisävyissäkin on useita sangen puhdastuntuisia harmaita vivahduksia. Ammeet, vaa'at y.m.s. olisi ehkä sopivin maalata vaalealla beige- tai ehkä vähän kellahtavalla luunvärillä. Mahdollinen lika ja tahrat ovat tällaisessa pinnassa helposti havaittavissa ja siten viipymättä poistettavissa. Putket, eristykset y.m. voisi maalata esim. vaalean sinisellä tai vaalean vihertävän sinisellä. Sinertävä ja vihertävä sävy, kirkkaan puhtaan järvenpinnan, pilvettömän, kuulakkaan sinisen taivaan ja nuoren ruohon värit, sopisivat erinomaisesti juuri meijeriympäristöön.

Tarkoituksenmukaisinta ehkä olisi, että sovittaisiin joistakin määrätyissä värisävyistä, joilla koneistoa jo tehtaassa maalattaisiin ja uudestimaalauksessa olisi näitä sävyjä aina käytettävä. Siten päästäisiin kirkuvasta värikirjavuudesta ja esteettiselta kannalta epäpuhtaista väreistä.

Myöskin meijerirakennuksen sisäpuolisessa maalauksessa on kiinnitettävä huomiota värien valintaan. Ylei‑

[5]

sesti kai käytetään valkoista katossa ja seinien yläosassa.
Seinien alaosiin sopisi ehkä hieman sinertävä tai vihertävä vivahdus. Akkunapuitteet ja ovet puhtaan valkoisia tai luunvärisiä. Sitäpaitsi täytyy värien ehdottomasti olla pesunkestäviä, niin että meijeri voidaan aina pitää moitteettoman puhtaana.

Enemmän siis huomiota meijerin ja sen koneiston maalaukseen. Meijerin tulee olla valoisa, ilmava, puhdas ja viihtyisä.

[5]

Meijereissä kysymykseen tulevia värejä.

MEIJERIKONEVÄRI.

Meijerikoneiden, separaattorien y.m. pelti- ja valurautapintojen samoinkuin pöytien, kalustojen, panelien y.m.s. maalausta varten ovat Tikkurilan Tehtaat
laskeneet kauppaan erikoisen

meijerikonevärin.

Tämä on edellämainittuun tarkoitukseen varta vasten kokeiltu, korkealaatuinen öljyemaliväri, joka kuuluu n.k. 4-tunnin emalien luokkaan. Tämän takia kuivuu se erinomaisen nopeasti. Korjaustöitä tehdessä esim. voidaan illalla sivelty esine jo seuraavana aamuna ottaa käytäntöön.

Meijerikoneväri on helppo sivellä. Se tasaantuu hyvin ja muodostaa kovan, kulutusta hyvin kestävän, mutta kuitenkin kimmoisan, korkeakiiltoisen pinnan, joka
kestää vettä, maito- y.m. happoja sekä laimeampia emäksiä. Se kestää niinmuodoin myös pesemistä saippualla ja laimeammilla suudaliuoksilla, jonka vuoksi
tällä värillä sivelty pinta on helppo pitää puhtaana.

Meijerikoneväri on hyvin peittokykyinen; hyvälle pohjalle riittää tavallisesti yksi sively.

[7]

Meijerikoneväriä valmistetaan 14 eri sävyä erikoisen värikartan N:o 12 mukaan. Värikartta lähetetään pyynnöstä sitä haluaville.

PESTO SEINÄ- JA KATTOVÄRI

Puupintojen, kuten panelien, pöytien, tuolien, ovien ja ikkunoiden samoinkuin laasti- ja rapattujen seinä‑ ja kattopintojen maalaukseen suosittelemme

PESTO pesunkestävää seinä- ja kattoväriä.

PESTO on käyttövalmis, happoja sekä suopa- tai laimealla suudaliuoksella toimitettavan pesua kestävä lakkaväri. Voidaan käyttää kaikenlaisia pintoja varten, kuten tiili-, laasti-, betoni-, puu- ja pahvipintoihin. Sivellään suoraan maalattavalle pinnalle tai öljyväripohjalle.

Uutta sisäpuolista betoniseinää maalattaessa on edullista pohjustaa se ensin TIKKURILAN SEMENTTIVÄRILLÄ, joka estää sementissä mandollisesti löytyviä alkaliliuoksia tunkeutumasta läpi maalausta vahingoittamaan.

PESTO on terveydellinen väri kovan ja kestävän pintansa vuoksi, jota voidaan helposti pestä ja puhdistaa. PESTO kestää myös erinomaisesti kosteata ilmaa, höyryä sekä happoja ja kemikaaleja.

Sekä Meijerikoneväri että PESTO Seinä- ja Kattoväri toimitetaan 1/8, 1/4, 1/2 ja 1/1 sekä 2, 5, 10 ja 20 kg:n purkeissa ja on niitä saatavissa lähimmästä kauppaliikkeestä.

[---]

Työtapoja.

Seuraavassa selostetaan niitä työtapoja, jotka olemme katsoneet parhaiksi meijereissä esiintyviä maalaustöitä varten silmälläpitäen kestävintä ja taloudellisinta tulosta.

Tinatut ja galvanoidut levypinnat. Levyt pestään suudaliuoksella tahi bensiinillä niin että se pinta, jolle maalaus on tehtävä, saadaan täydellisesti puhtaaksi rasva-aineista, jonka jälkeen pinta pyyhitään kuivaksi. Ellei tätä alkutyötä tehdä huolellisesti ei vari voi tarttua pysyväisesti levypintaan kiinni. Täten puhdistettu pinta sivellään tämän jälkeen kerran halutunsävyisellä meijerikonevärillä. On tärkeätä että sivelyyn käytetään puhdasta sivellintä ja on vanha, käytetty sivellin edullisempi kuin uusi, joka tavallisesti on tomuinen.

Musta peltipinta puhdistetaan edellämainitulla tavalla. Mahdollinen ruoste hiotaan huolellisesti pois. Tämän jälkeen pohjustetaan maalattava pinta lyijymönjävärillä, jonka päälle meijerikoneväri sivellään.

Edellämainittua lyijymönjäväriä voidaan itse sekoittaa vernissasta ja lyijymonjästä. Se vaara on kuitenkin tarjolla, että jos sekoitus ei ole oikein tehty, niin nahoittuu väri kuivuessaan. Edullisempi olisi senvuoksi käyttää Tikkurilan Panssarimönjäväriä N:o 41, joka toimitetaan valmiiksi sekoitettuna ja jonka päälle viimeistelyväri voidaan sivellä jo vuorokauden kuivumisajan jälkeen.

[9]

Valurautapinnat. Alkutyö, t.s. pinnan puhdistus tehdään kuten edellä on selostettu ja samoin on mahdollisesti esiintyvä ruoste myös huolellisesti poistettava.

Valurautapinnat pohjustetaan joko mönjävärillä tahiTikkurilan Autopohjavärillä N:o 364, joka on tällaisiin pohjustustarkoituksiin erittäin sopiva. Se estää ruostumista ja omaa harvinaisen suuren kyvyn tarttua kiinni metallipintoihin. Tämän pohjustuksen on annettava
kuivua seuraavaan. päivään.

Riippumatta siitä onko pohjustus tehty mönjävärillä tai Autopohjavärillä N:o 364 tasoitetaan pinta Autotäytevärillä N:o 365. Jos pohjassa on suurempia lovia tahi muita rosopaikkoja, täytetään ja tasoitetaan nämä Autotäytevärillä N:o 365, joka ohentamattomana levitetään tarvittaviin paikkoihin terästasoittajalla. Kun nämä paikat ovat kuivuneet, sivellään koko valurautapinta Autotäytevärillä N:o 365, joka tätä sivelyä varten on ohennettu tärpätillä tai bensiinillä Kun tämä täyteväri on kuivunut, hiotaan pinta tasaiseksi hiekka- tai hiomapaperilla.

Täten saadaan ensiluokkainen sileä pohjapinta viimeistelysivelylle meijerikonevärillä. Jos aivan sileätä pintaa ei tarvita, voidaan pohjustus valurautapinnan päälle myös tehdä tavallisella öljyvärillä.

Puupinnat.

Katot, seinät, ovet, ikkunat, paneelit, pöydät, tuolit y.m.

Uusi pinta pohjustetaan ohuella öljyvärillä, joka tehdään samaan sävyyn kuin mitä viimeistely tulee olemaan tahi myös PESTO-värillä, joka tätä ensimäistä

[10]

pohjasivelyä varten ohennetaan 20—25% :lla vernissaa ja n. 10%:lla tärpättiä. Viimeistelysively tehdään tämän jälkeen PESTO-värillä.

Vanhat pinnat, kuten kalustot, panelit, ovet y.m. ovat huolellisesti pestävät suudaliuoksella lian ja rasvaaineiden poistamiseksi ja on irtaantuva vanha väri raapittava pois sekä pinta vielä pyyhittävä tärpätillä tahi bensiinillä, ennenkuin maalaustyö uudelleen aloitetaan. Tämän jälkeen pohjustetaan pinta, mieluimmin hioen, ohuella öljyvärillä tahi edellämainitulla tavalla ohennetulla PESTO-värillä. Tämän pohjustus-sivelyn kuivuttua, täytetään ja tasoitetaan pinnassa esiintyvät epätasaisuudet tavallisella täyte- eli spakkelivärillä. Jos pinnassa on syvempiä koloja, voidaan täyteväriin lisätä hiukan kipsiä. Näiden kohtien kuivuttua, laastataan koko pinta täytevärillä yhteen tai kahteen kertaan riippuen siitä, miten Menoksi pinta halutaan. Täyteväripinnan kuivuttua hiotaan se sileäksi hiekkapaperilla tai Wiener-kivellä ja vedellä. Tämän jälkeen tehdään hiomaalaus edelleen samalla, ohuella öljyvärillä. Hiomaalauksen kuivuttua tehdään viimeistelymaalaus PESTO-värillä.


Rapatut- ja laastipinnat.

Uusi pinta. Rapatun seinän tulee olla ehdottomasti kuiva, muuten maalaus ei voi kuivua siinä. Rapattu tahi laastipinta hiotaan ensin puulaatalla niin että löysä hiekka y.m.s. saadaan siitä pois.

Yksinkertaisemmissa töissä pohjustetaan pinta öljy- tahi Pesto-värillä, joka tätä pohjasivelyä varten

[11]

ohennetaan 20—25 %:lla vernissaa ja 10 %:lla tärpättiä. Pohjustus-sivelyn kuivuttua tehdään viimeistelysively ohentamattomalla PESTO-värillä. Pohjustussivelyyn käytetty väri tehdään samansävyiseksi kuin viimeistelyväri.

Jos halutaan saada hienompia pintoja, pohjustetaan laastipinta puulaatalla suoritetun hionnan jälkeen täytevärillä. Täyteväriä on tarpeen vaatiessa levitettävä useampaan kertaan kunnes täydellisesti sileä pinta saadaan. Jos pinnassa on syvempiä koloja, täytetään nämä täytevärillä, johon on lisätty kipsiä. Täyteväripinta hiotaan sileäksi hiekkapaperilla tahi Wienerkivellä ja vedellä. Tämän jälkeen tehdään ensimäinen pohjustussively ohuella öljyvärillä hiontamaalausmenetelmää noudattaen. Hiontapohjustuksen kuivuttua tehdään vielä välimaalaus öljyvärillä tahi ohennetulla PESTO- värillä, jonka kuivuttua viimeistely tehdään ohentamattomalla PESTO-värillä.

Vanha pinta. Kun vanha rapattu seinäpinta on maalattava on siinä todennäköisesti oleva rasvakerros huolellisesti pestävä pois suudaliuoksella (ei lipeäkivellä) ja pinta tämän jälkeen hyvin huuhdottava kylmällä vedellä.

Pinnan kuivuttua tehdään maalaus jotakin ylläselostettua menetelmää noudattaen.

[---]

TIKKURILAN TEHTAAT
valmistavat

TEHO-Kattolakkaa, mustaa,
kaikenlaisia kattopintoja varten.

TEHO-Kattovärejä, värillisiä,
rautapelti- ja galvanoituja kattoja varten. Erikoisvärejä, joi­den kestävyys sään vaihteluita vastaan on suurempi kuin ta­vallisen öljyvärin. Muutama tunti sivelyn jälkeen sattuva sade ei enää vahingoita pintaa.

TEHO-Seinävärejä.
Erikois-öljyvärejä rakennusten ulkoseiniin. Kestävät lämpötilan vaihdoksia, aurinkoa, tuulta ja sadetta huomattavasti paremmin kuin tavalliset öljyvärit. Toimitetaan sivelyvalmiina.

Pyytäkää värikarttoja ja käyttöohjeita TEHO Katto- ja Seinäväreistä

PANSSARI-Värejä
rautasiltoja, johtopylväitä sekä kaikenlaisia ulkoilmassa olevia rautarakenteita varten. Kestävämpiä ja vähemmän riippuvaisia lämpötilasta ja vuodenajasta kuin öljyvärit. Noin puoli tuntia sivelemisen jälkeen sattuva sade ei enää turmele maalipintaa. Pyytäkää selostuksia!

VÄREJÄ JA LAKKOJA
kaikkiin eri tarkoituksiin, kuten

UNICA ja KIRI Öljylakkoja,
kuten: Lattia-, Huonekalu-, Hioma-, Ulkoilma-, Vene-, Vaunu- y.m. lakkoja.

UNICA-, KIRI-, YEDDO emalia
VELO Pyörälakkaa
PERMO lattiaemalia
Lämpöjohtoväriä
PESTO seinäväriä. SIRO seinäväriä.
Konevärejä y.m., y.m.

AUTOVÄREJÄ
DICCO Ruiskuväriä, MIRKO sivelyväriä
kaikkine lisätarpeinen.

HUONEKALUJEN PINTAKÄSITTELYAINEITA
DICCO Huonekalulakka N:o 1043
DICCO Pulituuria N:o 10 y.m., y.m.

KIVA ja AIRA Kiilloitusvahat

Pyytäkää: Maanviljelijän Maaliopasta

Ei kommentteja :