24.11.08

Silmien wäri.

Päivän Uutiset 118, 24.5.1888

Viimeisinä aikoina on lääkärien piirissä tehty tutkimuksia silmien wäristä, niiden omistajien sukupuoleen katsoen, sekä siitä missä suhteessa wanhempain silmäwäri waikuttaa lapsissa. Silloin huomattiin että ruskeiden silmäin prosenttiluku on naispuolisissa suurempi kuin miehisissä; jos molemmilla wanhemmilla silmäin wäri on sama, niin on se lapsilla melkein yleisesti 8:12 sama kuin wanhemmilla. Jos wanhemmilla silmäin wäri on erilainen, niin lapsissa silmäin ruskea wäri woitta sinisen suhteisesti 55:stä 45:teen.

Ei kommentteja :