11.11.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 88. Puuwilla (pumpuli, puumuli).

Oulun Wiikko-Sanomia 34, 26.8.1854

(Lisää wiime lehteen)

Se on helposti arwattawa, että kaikkiin näihin laitoksiin wuosittain kuluu suuret suunnattomat puuwilla-joukot, joita pitää ulkomailta hankkia, sillä mihin riittäisivät Euroopan kotikaswattamat puuwillat sen suuren menekin suhteen? Jo 14 wuotta tätä ennen tuotiin ainoastansa Englandiin 378, 969,680 (s. o. 378 miljoonaa 909 tuhatta 680) naulaa puuwilloja. Sitte on puuwillain kehräys- ja kutomispaikat wuosittain muillakin mailla tawallisiksi tulleet, jonka tähden nyky-aikoina taidetaan wähintäänkin 500 miljoonaa naulaa, taikka 25 miljoonaa leiwiskää, puuwilloja ulkomailta Euroopaan tuoda, ja mikä hirwiä summa se on, mahdetaan siitäkin arwata, että sitä, tawallisina 50: leiwiskän kuormina, tarwittaisiin 500 tuhatta hewoista wetämään, taikka kahta enemmin, kuin koko Suomenmaassa likelläkään löytyy.

Puuwilla-langat saawat eri-numeronsa sen jälkeen, kuinka monta wyhtiä menee naulaan: 8 numeroita menee 8 wyhtiä, 20 numeroista 20 wyhtiä naulaan. Joka wyhtiin luetaan 7 pasmaa, ja joka pasmaan 80 lankaa, kukin lanka korttelin kolmatta kyynärää. Wyhdin ympäri pitkä, taikka koko langan pituus yhdessä wyhdissä 1260 kyynärää.
(Jatketaan.)

Ei kommentteja :