18.11.08

Kukon tietokirja (D. Winter & C:o O.Y:n "sanasto")


Kukon tietokirja
D. WINTER & C:o OSAKEYHTIÖ
Väri- ja Lakkatehdas
EPILÄ
1933
Vihko N:o 1

[---]

SISÄLTÄÄ : Aakkosjärjestyksessä osan D. Winter & C:o O.Y:n valmisteista lyhyine selostuksineen ja yleisohjeineen lakkausta ja maalausta sekä lattialakkausta varten.

Painettu värillämme: Aksidenssiväri C 1.

[1]

A.

Antidecolin N:o 1013,
värinpoistaja. Käytetään öljy- ja nitroemalivärien poistamiseen. Käsiteltävälle pinnalle sivellään peh­meällä siveltimellä hyvin runsaasti värinpoistonestettä niin, että sitä jää värin pinnalle paksu kerros. Muu­taman minuutin kuluttua pehmenee tai liukenee pinta niin, että sen helposti voi poistaa teräslaikalla tai veit­sellä. Kun vanha maali on poistettu, puhdistetaan pinta bentsiinillä tai tärpätillä ja kuivuttua hiotaan hiekkapaperilla.

B.

Björkell'in lattiaväri
on kaikenlaisiin lattiamaalauksiin soveltuva lattiaväri. Kuivuu nopeasti, muodostaen kauniin, kestävän, kor­keakiiltoisen pinnan. Valmistetaan 5 eri väriä.

D.

Deco
D. Winter & C:o O.Y :n valmistamien nitroselluloosalakka- ja värituotteiden tavaramerkki.

Deweco
saman tehtaan lakka-, väri- ja värnissatuotteiden tavaramerkki.

[2]

E.

Emalipohjaväri,
sopivin pohjaväri kaikenlaisilla emaliväreille. Kui vuu nopeasti, muodostaa kovan himmeän pinnan, jota muutaman tunnin kuluttua voi hioa hiekkapaperilla. Japonica emalipohjaväri valmistetaan ainoastaan tah­nana, joka on ohennettava ennen käyttöä I:a tärpätillä sopivan vahvuiseksi.

Epilä,
paikkakunta lähellä Tamperetta, jossa m.m. sijaitsevat D. Winter & C:o O.Y :n väri-, lakka- ja värnissatehtaat sekä Tampereen Tapettitehdas O.Y.

Eristol,
musta, käyttövalmis eristysaine, joka muodostaa kiiltä­vän, kimmoisan ja kestävän pinnan. Eristol sopii kaik­kiin sisä- ja ulkopuolisiin betoni-, tiili-, rauta- ja puu­pintoihin y.m. Erikoisen sopiva peltikattojen maalauk­seen.

F.

Flatting varnish, (lakat)
ovat hiomalakkoja. Valmistamme useampia eri Flat­ting lakkoja, joista erikoisesti suosittelemme 2 tunnin POMO Flattingia. Se kuivuu pölykuivaksi 2 tunnissa, käytetään pohjustuslakkana ulko- ja sisätöissä seka viimeistelylakkana sisätöissä. Hienoin Hiomalakka N:o-1070, vaalea, hyvin täyttävä hiomalakka, valmis hiot­tavaksi 12-14 tunnin kuluttua. EB Flatting lakoista ovat Pale Flatting ja Fine Flatting halpoja ja hyviä hiomalakkoja.

[3]

G.

Galvano peltikattoväri,
erikoisväri galvanoituja ja rautaisia peltikattoja y.m. peltiesineitä ja -rakenteita varten. Suuri peittämiskyky: 1 kg peittää n. 15 m2. Valonkestävät värit. Erittäin kestäviä lämmön ja ilmaston vaihteluita vas­taan.

H.

Haponkestävät värit, Deweco,
niitä käytetään maalattaessa rauta- ja puuesineitä, jotka ovat alttiina happokaasujen vaikutuksille. Esi­neet ovat ennen maalausta hyvin puhdistettavat rasvasta y.m. liasta. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi on kaksi sivelyä tarpeen. Peittokyky 10 à 15 m2 kiloa kohti riippuen pinnan laadusta. Värit toimitetaan mustana ja harmaana, sivellysvalmiina eikä niitä saa ohentaa millään nesteellä.

I.

Isoleerausväri,
Eristol. Katso E.

Japonica emaliväri
(sini-punainen etiketti). Halpa ja hyvä emaliväri kaikenlaiseen sisätyöhön. Hyvin kuivuva ja tasoittuva, helposti siveltävä väri. Aikaansaa kovan, kiiltävän emalintapaisen pinnan, joka ei halkeile eikä tartu.

Japonica 4 tunnin emaliväri
(oranssi-vihreä etiketti). Uudenaikainen n. 2 tunnissa pölykuivaksi ja n. 4 tunnissa täysin kuivaksi kuivuva

[4]

emaliväri. Muodostaa kovan, kulutusta kestävän, kimmoisen pinnan. Ei halkeile. Kestää kosteutta, vettä, alkaaleja, kuten kuumaa saippua- ja soodaliuosta, heik­koja happoja, esim. etikkaa, alkoholipitoisia aineita y.m. Sopiva kaikenlaisiin sisä- ja ulkotöihin.

Japonica emalipohjaväri
(sini-punainen etiketti), Katso Emalipohjaväri.

K.

K—A—E kuorma-autoväri,
on sivellysvalmis erikoisväri, jolla on erinomainen peittokyky ja korkea kiilto. Toimitetaan ainoastaan yhtä vivahdusta, kauniin harmaata.

Kiho emaliväri
on tarkoitettu käytettäväksi sisä- ja ulkotöihin, kuten huonekaluihin, sisustuksiin, autoihin, veneisiin, puutarhahuonekaluihin j.n.e. Kiho emaliväri muodostaa kestävän, sitkeän, lasikovan pinnan, joka ei koskaan käy hauraaksi. Kiho emaliväriä valmistetaan 50 uuden­aikaista värivivahdusta.

K.J. permantolakka,
erittäin hyvä lattialakka vaativimpiin töihin, täysin tarttumisvapaa, kestää kaikenlaista pesua valkoiseksi muuttumatta.

L.

Lakat, Deweco,
valmistetaan monta eri tarkoitusta varten, kuten huonekaluihin, autoihin, ajokaluihin, veneisiin, lattioihin y.m.

[5]

Lattialakka N:o 1110 ja 1120.
Kuivuvat 16-18°C. huoneenlämmössä 4 tunnissa pölykuivaksi, 8 tunnissa kuivaksi ja 12-14 tunnissa kovaksi. Sopii sekä maalattujen että maalaamattomien puulattioiden lakkaukseen.

Leijona säälakka
on korkeinta laatua oleva loistolakka, tarkoitettu etu­päässä sellaisia ulkotöitä varten, jotka ovat alttiina erittäin ankarille ilmastollisille vaikutuksille ja joita tahdotaan tehokkaasti suojella, kuten huvialuksia, moot­toriveneitä ja höyrylaivoja, ulko-ovia y.m. Kuivuu kovaksi, kulutusta kestäväksi, ainutlaatuisen kauniskiil­toiseksi pinnaksi. Ei valkene makeasta eikä suolaisesta vedestä, ei pehmene kovassa auringonpaahteessa. Ei halkeile, kestää iskuja ja raapimista. Mitä suurin vas­tustuskyky alkaaleihin, kuten saippua- ja suopaveteen, ammoniakkiin y.m. nähden, samoinkuin alkoholin ja happojen suhteen.

M.

Merkkausväri

puutavaroita varten, valmistettu tahnan muotoon ja käytetään puutavaran merkkaukseen. Täysin valon- ja ilmastonvaihteluja kestävä. Toimitetaan n. 25 kg kan. ja valmistetaan kolmea standarttivivandusta, nim. 36 B, 36 C, jotka ovat punaisia sekä 91 A sinistä.

Valmistamme vivahteita myös ostajan näytteen mukaan. Paitsi yllämain. valmistamme myöskin puutavaran merkkausvärejä faneeri- ja laatikkotehtaitten leimaamiskoneita varten.

[6]

N.

Nitroselluloosalakka Deco,
valmistetaan siveltämistä ja ruiskutusta varten. Käy­tetään huonekalu- y.m. puutöiden puleeraukseen, puu­naukseen ja lakkaukseen. Decolakka aikaansaa kovan, mutta samalla kimmoisan pinnan. Sivellään hyvin run­saasti pehmeällä siveltimellä tai ruiskulla. Kuivuu 15-20 niin. ja on 4 tunnin kuluttua hiomiskova.

Nitroselluloosa-emaliväri
huonekaluja y.m. puutöitä varten. Valmistetaan useam­pia värejä. Kuivuu nopeasti kovaksi, kimmoisaksi pin­naksi, jota voidaan kiilloittaa Kiilloitustahnalla kiiltä­väksi tai hioa puolihimmeäksi.

Nitroselluloosa-autoemaliväri Deco,
suuren kestävyytensä ja muiden hyvien ominaisuuk­siensa tähden on se saavuttanut suuren käytön on ammatti­miesten keskuudessa. Valmistamme kaikkia automaalauksessa tarvittavia aineita, kuten Deco Autopohjustus N:o 198 (Primer), Tasolit Autotäyteväri, harmaa N:o 200, Deco Auto Hiomaväri N:o 199 (Surfacer) ja Deco Kitti (Putty) sekä Deco Hioma- ja Puleeraus­tahna.

O.

Ohennus (Thinner).
Kaikki nitroselluloosalakat tasoittuvat parhaiten ja kui­vuvat korkeammalla kiillolla, jos niiden ohentamiseen käytetään Deco Ohennusta. Deco Ohennuksella voittaa aikaa ja säästää aineita, sitä valmistetaan useampia eri laatuja eri tarkoituksiin.

[7]

P.

Polaus emaliväri,
tarkoitettu autojen ja polkupyörien sekä koneiden metalli- ja puuosien maalaukseen. Valmistetaan mus­taa ja punaista.

Pomo lakka,
erittäin kestävä laatulakka, kuivuu n, 4 tunnissa. Katso lähemm. siv.

Pomo lattialakka,
2 tunnissa kuivuva, erikoisesti lattioita varten valmis­tettu lakka.

Pomo Flatting
hiomalakka, kuivuu 2 tunnissa, voidaan hioa jo n. 6 tunnin kuluttua.

Punatupa,
öljypitoinen vesiväri. Tahnamaista, ohennetaan vedellä.

Puuntäyte Deco,
käytetään täyttämään huokoisia puulajeja. Valmiste­taan seuraavia vivahduksia: tummaa ja vaaleaa tam­mea, mahonkia, vaaleaa, keskitummaa ja tummaa pähkinäpuuta sekä väritöntä.

R.

Ruosteenehkäisyvärit, Deweco,
käytetään kaikenlaisten rautaesineiden ja -rakenteiden maalaamiseen, joita tandotaan suojella ruosteelta. Käyttöohje: esineet puhdistetaan hyvin sekä ruosteelta

[8]

että muusta liasta ja maalataan kahteen kertaan. Toi­nen sively suoritetaan ensimmäisen täydellisesti kui­vuttua.

Yksi kilo peittää n. 10 à 15 m2 riippuen pinnan laa­dusta.

S.

Serotiini
Deweco ja EB, kuivausvalmiste, jota sekoitetaan värei­hin ja maaliöljyyn kuivumisen edistämiseksi n. 10—15 %.

Sivelit ulkoseinäväri.
Ulkomaalauksessa käytettävä erikoisöljyväri, on saa­vuttanut hyvän ja luistavin sivelynsä tähden suuren suosion ammattimaalarien keskuudessa.

Suju sisäseinäväri.
Sisämaalauksessa käytettävä, käyttövalmis erikoisöljy­väri.

Siloke ½ tunnin Puuväri,
värjäys voidaan suorittaa sivelemällä, upottamalla tai ruiskuttamalla.

Mitä tärkeintä on, että värjättävä pinta on sileä ja tasainen, hyvin hiottu ja puhdistettu. Mahdoll. huo­kosten, täyttämisen tulee tapahtua ennen värjäystä. Siloke ei nosta puunsyitä, joten edelläkäypää puunsyyn nostattamista ei tarvitse tehdä. Siloke värejä ei saa ohentaa.

T.

Tasolit täyteväri,
tarkoitettu sekä metalli- että puuesineiden täyttoä var­ten.

[9]

Täyteväri Deweco, (n.s. spakkeliväri).
Pohjustus öljyvärin päälle suoritetaan tasaisilla pinnoilla puulaikoilla ja pyöreissä paikoissa kumilaikoilla, hyvin tasaiseksi ja sileäksi niin, ettei senjälkeen tar­vitse turhaan hioa.

W.

Viti, lumivalkoinen emaliväri.
Sisä- ja ulkomaalaukseen sopiva erittäin kestävä, valkoi­nen emaliväri. Kuivuu pölykuivaksi 8-10 tunnissa. Aikaansaa kovan, tasaisen, harvinaisen valkoisen, kor­keakiiltoisen, emalintapaisen pinnan.

Ä.

Älä
koskaan sekoittamatta käytä mitään valmista väriä, vaan sekoita se puhtaalla tikulla hyvin pohjia myöten.

Ö.

Öljyväri
hiontamaalausta varten valmistetaan siten, että sekoite­taan 3 osaa Kukko Pellavaöljyvärnissaa, 2 osaa tärpät­tiä, 1 osa serotiinia ja 9—10, osaa kuivaa väriä. Kelta­multaa ja siihen verrattavaa ainoastaan 7-8 osaa.

Öljyväri pohjustus
tehdään siten, että otetaan 2 osaa Kukko Pellavaöljyvärnissaa, 3 osaa sinkkivalkoista ja sopivaa taittoväriä ja 1 osa I:a tärpättiä. Sisämaalauksessa käytetään

[10]

sinkkivalkoisesta valmistettua pohjustusväriä, ulkomaalauksessa lyijyvalkoisesta, rautaesineissä käytetään mie­luimmin lyijymönjää tai Galenamönjää. Pohjustusmaalauksen kuivumisaika 1-2 vuorokautta riippuen ilmastosuhteista.

Öljylaseerausväri
sekoitetaan siten, että seokseen, jossa on 1 osa värnis­saa, 1 osa I:a tärpättiä ja ½ osaa serotiinia, lisätään kuivia värejä, n.s. maavärejä, kuten okkeria, umbraa, Terra de Siennaa ja kasseliruskeata, haluttu määrä, jonka jälkeen seosta vielä vahvennetaan liidulla. Tämä sentähden, että saadaan seos hieman vahvemmaksi, jota ei voi tehdä kuivia värejä lisäämällä, sillä silloin seos tulisi liian väririkkaaksi, se olisi toisinsanoen jo peittomaalia, jolla ei saada tarkoitettua kaunista värjäystä, vaan ruma maalaus kuin tervattu.

[11]

Maalaus,

Kiho-, Viti-, Japonica ja 4 t. Japonica emaliväreillä.


Uusi, maalaamaton pinta.

Uuden pinnan maalauksessa tulee ensimmäiseksi kysymykseen pohjustaminen, Tämä suoritetaan parhaiten ja kestävimmin öljyvärillä, mieluimmin samanvärisellä kuin miksi pinta lopullisesti on aiottu maalata.

Havupuusta valmistetussa pinnassa sivellään oksat vah­valla spriilakalla ennen pohjustusta, tämä estää oksissa olevan pihkan pursumasta ulos ja pilaamasta valmista maalausta.


Täyttö. (Spaklaus.)

Vähän vaativimmissa töissä suoritetaan täyttö eli spak­laus. Kuivunut pohjustusväri hiotaan ensin kevyesti hiekkapaperilla, pinta harjataan puhtaaksi ja spakla­taan puulaikoilla ja D. Winter & C:o 0/Y:n valmis­tamalla erinomaisen hyvällä täytevärillä ohuesti ja tasaisesti. Mitä tasaisemmin ja sileämmin täyteväri saadaan silitetyksi, sen vähemmän siinä on työtä hiot­taessa ja sen parempi tulos saavutetaan. Pyöreät pai­kat täytetään kumilaikoilla.

Riippuen pinnan kuntoisuudesta ja asetetuista vaatimuksista, suoritetaan täyttö 1-2 jopa 3:kin kertaa. Kuivumisaika on 1 vuorokausi. Täyteväri hiotaan joko hiekkapaperilla tai hohkakivellä, kuivahionta, tai vaativimmissa töissä hienolla hohkakivellä (3/II) veden kanssa, märkahionta eli vesisliippaus.

[12]

Näin on saatu suora, sileä pinta, mutta tämän päälle ei vielä suoriteta emalivärimaalausta, koska täytevärin päälle ei saa kiiltävää tasaista maalausta, vaan on, ensin tehtävä n.s.

Hionta maalaus.
Hiontamaalaus tehdään öljyvärillä, vivahdus sama kuin viimeistelymaalissakin. Maalataan, ohuesti ja tasai­sesti, huolellisesti silittäen tasottajalla. Kuivumisaika 1 vuorokausi.

Ennenkuin hyvä, ensiluokkainen tulos saavutetaan on välttämätöntä suorittaa vielä välimaalaus.


Välimaalaus.

Tämä suoritetaan parhaiten emalipohjavärillä (Japo­nica emalipohjaväri sini-punaisen etiketti.)

Maalataan pienempi ala kerrallaan valmiiksi silittäen. Kuivumisaika 5-6 tuntia.


Emalivärimaalaus.

Emalipohjamaalaus hiotaan hienolla hiekkapaperilla ja harjataan tomuharjalla mandollisimman puhtaaksi. Maalauspaikan ympäristöltä harrastetaan myös puh­tautta, ja pölyttämistä vältetään. Emalivärimaalaus suoritetaan ehdottomasti puhtailla siveltimillä, ohuesti ja tasaisesti, joko Kiho, Viti, Japonica tai 4 t. Japonica emaliväreillä. Haluttaessa voidaan emaliväri maalata vielä toisen kerran, ei kuitenkaan ennenkuin edellinen on täysin kuivunut.

Kuivumisaika, riippuen käytetyn emalivärin laadusta, 4-4,8 tuntia.

Yksinkertaisimmissa töissä voidaan täyttö ja hionta­maalaus jättää pois.

[13]

Vanhan, ennen maalatun pinnan maalaus.

Jos vanha maalattava pinta on niin huono, että on syytä luulla sitä kestämättömäksi pohjaksi uudelle maalauk­selle, mikä nähdään siitä, että vanha maali on irti pin­nasta, rakoilee ja hilseilee pois, on silloin viisainta pois­taa se kokonaan. Tämän voi tehdä joko Väripoistajalla Antidecolin N:o 1013 tai puhalluslampulla kuumenta­malla, jolloin vanha väri voidaan helposti poistaa teräs­laikoilla. Kuitenkin on varottava ettei pintaa polteta karrelle. Kun vanha väri on poistettu, hiotaan pinta hiekkapaperilla ja harjataan puhtaaksi, minkä jälkeen sitä käsitellään niinkuin edellä on mainittu uutta pintaa maalattaessa.

Jos vanha väri on täysin lujasti kiinni pinnassa, ja voi­daan otaksua sen kestävän pohjana uudelle maalauk­selle, niin ei sitä tarvitse poistaa, vaan pestään miedolla pesusoodaliuoksella, (½ kg soodaa 10 litr. vettä) tämän jälkeen hiotaan hyvin joko hiekkapaperilla tai hohkakivellä (3/11). Myös voidaan hionta suorittaa pohjustusmaalauksen yhteydessä, tuoreessa värissä hioen luonnon hohkakivellä (suor. leikatulla), n.s. öljy­hionta. Sen jälkeen jatketaan käsittelyä niinkuin uutta pintaa maalattaessa.

[14]

Lakkaus.

Deweco, E.B. ja Pomolakoilla.

Uusi pinta, ei ennen lakattu.
Ennenkuin varsinaista lakkausta päästään suorittamaan, täytyy useimmiten suorittaa erinäisiä esitöitä. Näistä mainittakoon ensinnäkin puunvärjäys. Yleisin tapa on petsaus. Jauhe- tai kidepetsiä liuotetaan veteen ja tällä liuoksella värjätään pinta. Myös öljyväri- eli laseerausvärjäystä käytetään varsinkin ulkotöissä, joissa tämä onkin kestävämpi kuin vesipetsaus. Värjättyä pintaa ei tavallisesti hiota muuta kuin korkeintaan jouhitukolla, sillä petsattu samoin -kuin laseerattukin pinta menee helposti "puhki", jolloin työ on pilalla.

Puuntäyttö.
Muutamissa puulajeissa, kuten esim. tammi, jotka ovat hyvin huokoisia, täytyy värjäyksen jälkeen suorittaa huokosten täyttö, jotta pinta saataisiin täyteläiseksi. Puuntäyte sivellään pintaan jäykällä harjassiveltimellä, minkä jälkeen liika puuntäyte kaavitaan pois teräs­tasottaj alla ja pinta vielä pyyhitään puhtaaksi karkealla pellavakangastukolla kaarimaisilla liikkeillä huokosten poikkisuuntaan, jonka jälkeen se saa kuivua vuorokau­den. Hiotaan hiekkapaperilla.

Lakkaus.
Ensilakkausta varten on hyvä ohentaa lakka I:a tärpä­tillä 10-15%. Kun ensimäinen lakkaus on täysin kuiva, hiotaan se kevyesti hienolla hiekkapaperilla ja harjataan pölystä puhtaaksi, jonka jälkeen suoritetaan toinen lakkaus ja tarpeen tullen, vaatimuksista riip­puen, samaa menetelmää käyttäen vielä kolmaskin kerta.

[15]

Varsinkin viimeinen lakkaus suoritetaan aina niitä suu­rinta puhtautta ja huolellisuutta noudattaen ja niin pal­jon kuin mandollista kaikkea pölyttämistä välttäen, ei turhan ohueen, mutta silti tasaisesti, ettei lakka pääse valumaan.

Vanha pinta, ennen lakattu.
Vanha lakkapinta, joka on vielä niin kunnossa, ettei lakka hilseile eikä tomuna rapise pois, mutta raappiintumisen ja kulumisen takia päätetään lakata uudelleen, hiotaan hienolla hiekkapaperilla, harjataan puhtaaksi ja lakataan ensin, kuluneet paikat ohuesti ja tämän kuivut­tua kokonaan. Jos vanha lakkapinta on kovin halkeil­lut, hilseilee tai on hapera, niin on viisainta poistaa se kokonaan. Tämä tehdään värinpoistajalla AntidecolIin 1013. Kun vanha lakka on poistettu, pestään pinta tärpätillä, hiotaan hienolla hiekkapaperilla ja käsitel­lään senjälkeen kuin uusi pinta.

Lattialakkaus, Pomo, K.J. Permanto- ja Deweco Linoleumlakoilla 1090 ja 1100.

Uusi korkki- tai linoleumimatto.
Ennen lakkausta on matto aina pestävä lievällä pesusoodaliuoksella tai saippualla, (Lipeäkiveä, Caustic soodaa, ei saa missään tapauksessa käyttää) ja huuhdot­tava pariin kertaan. Puhdas matto voidaan sitten lakata 1 tai 2 kertaan riippuen vaatimuksista. Ensikerta lakat­taessa on hyvä ohentaa lakka 10-25 % I:a tärpätillä, toisen kerran lakataan ohentamattomalla lakalla.

Vanha korkki- tai linoleumimatto.
Vanha, ennen vahattu korkki- tai linoleumimatto puhdistetaan tärpätillä vahasta ja pestään hyvin lievällä

[15]

soodaliuoksella (lipeäkiveä ei saa käyttää) tai saip­pualla ja huuhdotaan kahteen kertaan.

Puhdas matto lakataan sitten, jos se on hyvin kulunut kahteen kertaan. Ensiksi lakataan kuluneet paikat 10-25 % tärpätillä ohennetulla lakalla ja kun se on kuivunut, lakataan koko pinta samalla ohennetulla lakalla. Ennen toista lakkausta annetaan lakan kuivua tarpeeksi, 10-48 tuntia riippuen käytetyistä lakoista. Toisen kerran käytetään ohentamatonta lakkaa, samoin, jos arvellaan yhden lakkauksen riittävän.

Edelläoleva sopii myös puulattioihin, maalaamattomiin ja ennen maalatuihin.

[---]


TAMPEREEN KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ 1933

Ei kommentteja :