17.11.08

Grahamin Tuliväri. (mainos)


Uusi Suometar 75, 1.4.1890

N k. Grahamin tuliväri, jota on laajalti ruvettu käyttämään Englannissa ja Skandinavian maissa, suojelee puuta ja muita helposti syttyviä aineita tulelta kun ne sillä sivellään, ja on sekä Suomessa että yllämainituissa maissa julkisesti tehtyjen kokeiden kautta näyttänyt huomattavalla tavalla vastaavan tarkoitustansa. Tämä tuliväri, jota voi saada useimpien käytettyjen värien karvaisena ja joka sekä lähtemättömyyteen etta siroon ulkomuotoonsa nähden voi vetää vertoja öljyvärille, soveltuu siis sekä sisä- että ulkopuoliseen puuhuoneitten sivelemiseen, ynnä puulaitteiden maalaamiseen kivitaloissa. Lähempiä selityksiä ja hintailmoituksia antaa allekirjoittanut, jolla myös on alituinen varasto näitä värejä. Helsingissä maaliskuulla 1887.

HUOM! Ei tule sekoittaa n. k. Asbestos-väreihin, jotka vaikkakin paljoa suoremmassa määrin kuin tavalliset värit vastustavat tulta ja kuumuutta eivät kuitenkaan siinä ole tulivärien vertaisia.
C. G. Hiort af Ornäs,
Konstantinikatu 23

Ei kommentteja :