12.11.08

Myrkyllisiä tapettia.

Satakunta 29, 20.7.1878

Että meidän maassa käytetään paljon mattoja, akkunan-peittoja, kankaita, tapettia, konfektia, leikkikaluja y.m., jotka arseniikkisekaisilla wärillään synnyttämät monenlaisia tautia, lienee kokemuksista muissa maissa tietty, waikka se asia harwoin yleisölle selwille tulee. Tarkotuksessa huomauttaa yleisöä tästä asiasta, kertoo S. T. seuraawan tapauksen:
Yhdessä perheessä Turussa tuliwat nuorimmat lapset kipeiksi ja kuihtuiwat wähitellen, eikä saatu alussa tietoa taudin alkusyystä. Wiimein hoksasi perheen isä kahdessa asuinhuoneessa olewat tapetit, joita asiaa tuntewa henkilö tarkasteli. Yhdessä huoneessa näkyi tapetit oleman "arseniikkisiä" ja toisessa huoneessa huomattiin niissä "arseniikkin jätteitä."

Ei kommentteja :