11.11.08

Yleishyödyllisiä neuwoja.

Ilmarinen 14, 21.2.1877


Oiwallista kittiä lasia ja porsliinia warten.
Jos sekoittaa kalkkia munan walkuaiseen, niin saadaan hywää kittiä laseihin ja porslineihin käytettäwätsi. Sitä täytyy toki kätewyydellä ja tarkkuudella käyttää, sillä jos sitä sattuisi pääsemään sellaiseen kohtaan lasilla, jossa ei sitä saa olla, tarttuu se niin lujasti kiinni että on milt'et mahdotoin siitä saada pois.

[---]

Kuinka kalan- pyydyslangat saadaan mätänemästä.
Langat upotetaan ensin liimaweteen ja annetaan sen jälkeen kuiwaa, jonka jälleen, ne taas upotetaan keitettyyn parkkiweteen jota on walmistettu 5 kannusta wettä ja 1 kannusta tammentuoria. (Jos muun puun kuorta käytetään, pitää niitä olla enemmän.) Parkkiwedessä annetaan lankojen olla noin pari wuorokautta.

[---]

Puulle kiwikowan pinnan saaminen.
40 osaa kalkkia, 50 osaa hartsia, ja 4 osaa liina-öljyä sulatetaan yhteen. Siihen sulatukseen lisätään wielä 1 osa rikkihappoa. Tällä sekoituksella, sen wielä lämpimänä ollessa woidellaan harjalla se puu, jonka pinta tahdotaon kiwikowaksi.

Ei kommentteja :