17.11.08

Ote artikkelista Anmärkningar öfver "Anteckningar om Församlingarne i Kemi Lappmark af And. Joh. Sjögren"

Suomi 1, 1846

Ote artikkelista Anmärkningar öfver "Anteckningar om Församlingarne i Kemi Lappmark af And. Joh. Sjögren" af J. Fellman

Pag. 208 läser man: "också förstå qvinnorna att färga med rötterna af så kallade Maaderaasek." Lappska qvinnorna färga ej allenast med maderasek rödt, utan äfven med lavarterna brunt, med björk-löf och Lycopodium alpimun samt complanatum gult. Svart färga de med ett slags okra eller äfja den de taga ur myran, likaså med grummel som qvarstannat i slipstensboar efter slipandet af yxor, knifvar m. m. hvarvid ock något albark tillblandas.

Ei kommentteja :