7.12.22

Ruotsin pyrkimykset väriteollisuuden alalla.

Kauppalehti 44A, 31.10.1917

Tähän asti on Saksa aivan yksinään hallinnut maailman väriainemarkkinoita. Erään amerikalaisen tilaston mukaan tuli ennen sotaa maailman väriteollisuuden tuotannosta, joka arvioitiin noin 92 milj. dollariksi, kokonaista 68 milj. Saksan osalle. Sota-aikana on eri tahoilla oltu pakotettuja yrittämään oman väriteollisuuden luomista, kun väliaineita ei ole voitu Saksasta saada. Nyt kerrotaan, että Ruotsissa olisi tehty erittäin onnistuneita kokeita tällä alalla, ja että Ruotsi vähitellen kykenisi tekemään itsensä kokonaan riippumattomaksi Saksan väriteollisuudesta.

Ruotsissa on jo muodostettu suuri yhtiökin tätä tarkoitusta varten. Sen nimi on Ab. Kemisk Industri ja sen tehtäväksi tulee etupäässä tervavärien valmistus. Samalla sen tehtaissa aiotaan valmistaa muitakin kemiallisia aineita, erittäinkin ampumatarveteollisuutta varten. Aluksi rajoitutaan noin 100 erilaiseen väriaineeseen. Kokeiluissa on onnistuttu valmistamaan lukuisia värejä, jotka täysin vetävät vertoja saksalaisten värituotteitten kanssa. Ruotsin oma väriaineitten tarve on n. 1.000 tonnia vuodessa ja aluksi on aikomuksena tyydyttää kotimainen kysyntä. Myöskin vientiä varten sopiviin väreihin kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota. Raaka-aineina uusien väriaineitten valmistuksessa käytetään niinkuin Saksassakin pääasiallisesti bentsoolia sekä happoja, suoloja y. m., joita suurimmaksi osaksi saadaan omasta maasta.

Uuden teollisuuslaitoksin paikkaa ei ole vielä määrätty. Sen rakentamiseen ryhdytään ensi keväänä ja syksyllä toivotaan saatavan tehdas käyntiin. Kun Englannissa, Ranskassa y. m. sodan jälkeen todennäköisesti kaikkea saksalaista tullaan karttamaan, lienee Ruotsilla suuret mahdollisuudet väriainemarkkinain valtaamiseen.

Ei kommentteja :