14.12.22

Ett godt polervax för svarfvare

Industri-vännen 12A, 1.6.1890

Ett godt polervax för svarfvare erhåller man genom att smälta samman 500 grm gult vax med 125 grm. hartz. Sammansmältningne värkställes i en kopparpanna och bör ske öfver lindrig eld. Sedan dessa ingredienser blandats väl, tages pannanafelden, hvarefter 125 grm terpentinolja under flitig omröring tillsättes ända tills massan kallnat. Vaxet nos med mjuka yllelappar på trätg, och inom några få dagar ser detta ut, som vore det lackeradt.

Ei kommentteja :