6.12.22

Keltanen viimeisenä värinä moniväripainoksessa

Kirjapainotaito 9, 1929

Väripainoksissa on monenlaisia alkuvalmistuksia ja huomioonotettavia seikkoja, jotta kaikki saataisiin kunnolla suoritetuksi. Paperin käsittely on tärkeätä. Painospaperi ja väliarkitkin on ajoissa ennen painamista tuotava huonelämpöön, jossa painaminen suoritetaan. Liian korkeita paperipinkkoja on varottava tekemästä.

Vanha järjestys kolmiväripainamisessa oli: keltanen—punanen—sininen ja nelivärisessä: keltanen—punanen-sininen—musta, musta—keltanen—punanen—sininen tai keltanen-sininen—punanen—musta.

Keltasta ensinpainettaessa tuottise usein, varsinkin alottelijoille, suuria vaikeuksia. Kuinka monet kysymykset ja vastaukset ammattilehdissä käsittelivät ainetta: "Keltanen virheenaiheuttajana kolmi- ja neliväripainoksissa", ja kuinka paljon kokeneet ammattimiehet ovat asiasta kirjoittaneet. Melkoisen suuri vaikutus keltasta väriä ensiksipainettaessa on paperilla. Keltanen väri on ainekokoomukseltaan vaikeasti käsiteltävä väri. Jos paperi on kosteata imee se vernissan liian nopeaan itseensä ja väriaine jää pinnalle. Tällöin voidaan asia auttaa ainoastaan painamalla päälle vernissalla johon on sekotettu 5% kuivausainetta. Vasta tämän käsittelyn jälkeen tarttuu toinen väri kunnolleen kiinni. Keltasta väriä ensiksi painettaessa on se sopivan vahvuista silloin kun se helposti voidaan spakkelilla nostaa värilaitteeseen. Jos väri siirtyy vaikeasti säiliöstä teloihin ja sitä täytyy usein auttaa, on se ehdottomasti liian vahvaa ja tällöin on tasainen värinpitokin vaikeata. Tavallisesti on 5% kuivausainetta sopiva määrä. Tarkalleen ei sitä kuitenkaan voida määrätä, koska kaikki tehtaat valmistavat erilaistanormaalikeltasta. Päivää ennen lopullista painamista tapahtuvan kokeilun avulla on helppo määrätä kuivumisnopeus ym. seikat. Liian nopeaan ei ensiksipainettava väri saa kuivua.

Väripainajana olen käytännössä kokeillut ja painanut keltasen viimeisenä värinä ja olen täten saavuttanut sangen hyviä tuloksia. Voidaan siis käyttää seuraaviakin järjestyksiä; kolmiväritöissä: punanen — sininen —keltanen ja neliväritöissä: musta — punanen — sininen — keltanen. Keltasta viimeksi painettaessa vasta huomataan kuinka suuri merkitys tällä värillä on.

Musta väri neliväripainoksissa ensimmäiseksi painettuna ei juuri koskaan tuota mitään vaikeuksia koska sitä useimmiten käytetään hyvin vaaleina pintoina ja koska se ei juuri kaipaa mitään lisäkkeitä. Ei se myöskään kuivu liian nopeaan. Myöskin punanen väri on kolmiväripainoksissa omiaan ensiksi painettavaksi, koska se on helposti kuivuvaa eikä kaipaa, kuin ehkä aivan nimeksi, käytännössä epävarmoja lisäkkeitä. Kokenut ammattimies muuten käyttää kaikenlaisia kuivausaineita varovasti ja ainoastaan silloin kun se on välttämätöntä.

On kuitenkin varottava rupeemasta painamaan värejä luetelluissa järjestyksissä tekemättä ensin koevedoksia. Mutta jos seurataan annettuja ohjeita, ollaan varmasti tyytyväisiä saavutettaviin tuloksiin ja voidaan käytännössä, silloin kuin se on mahdollista, hyvällä syyllä noudattaa sanottua järjestystä, siis painaa keltanen viimeiseksi. Kenties voivat kemigraafiset laitoksetkin tukea painajien pyrkimyksiä tässä suhteessa ja ruveta vetämään värivedoksiaan samassa järjestyksessä.

Der Graphische Betrieb'issä
A. Strakaty

*

Edelläesitetyt menetelmät ovat meillä melko vähän tunnettuja, mutta käytännössä varmasti yhtä mahdollisia kuin meilläkin yleisesti noudatettu järjestys väritöitä painettaessa. Olemme kääntäneet kirjoituksen siinä mielessä, että se mahdollisesti kiihoittaisi meidänkin painajiamme kokeilemaan ja kokeilujensa tuloksista kirjoittamaan.
- A. F—m

Ei kommentteja :