6.12.22

Förslag till handelsflagg för Finland.

Hufvudstadsbladet 57, 24.5.1918

Till Redaktionen för Hufvudstadsbladet.

De två förslag till handelsflagg, som flaggkommlttén och senaten framlagt, kunna knappast betecknas såsom i praktiskt atseende lyckade. Den erfarenhet, man nu redan har om dem, torde kunna anses bevisa, af hvarken do livfta rosorna eller de blåhvita strimman på häll i många fall äro tydligt synliga, hvarför man med säkerhet kan påstå, att båda flaggformor skola ge anledning till förväxling med Dannebrogen.

En enkel korsflagg vore följande, som i sig förenade de rödgula och de blåhvita färgerna: ett gult kors, med en kant af rödt, med de två fälten invid stången blåa, de två yttre fälten hvita. Mätt utmed öfre kanten: blått 8, rödt 1, gult S, rödt 1, hvitt 14; utmed stången: blått 6, rödt 1, gult 3, rödt 1 och blått 6. Det kallare blå-hvita får färg och sammanhållning genom def lifligare korset, den röd []randen afgränsar tydligt det gula från det hvita, och hindrar, såsom korset i den tyska örlogsflaggen visor, vid disigt väder det hvita att försvinna. Arbetet för flaggens framställning vore detsamma som för Norges.

- Sjöfarande.

Ei kommentteja :