29.12.22

Maailmantaloudellinen katsaus.

Kauppalehti 208, 8.9.1923

Kirj. prof. Hermann Levy.

Englannin väritehtaat ja värien käyttäjät kiinnittävät yhä suurempaa mielenkiintoa kysymykseen, miten Ruhrin miehittäminen ja jälleenrakennussuoritusten toimittamatta jääminen vaikuttaa Saksan värihankintoihin. Luonnollisesti toivotaan Englannin nuoren väriteollisuuden harjoittajain keskuudessa siitä peräti tärkeitä etuja, kun taas tekstiilitehtailijat pelkäävät siitä johtuvan pahoja haittoja. Jo heti Ruhrin miehityksen jälkeen British Dyestuffs Corporationin (Britannian väriaine-yhtymän) puheenjohtaja sir W. Alexander julkaisi tiedonannon, jossa esitettiin, että Britannian väriteollisuus kykenee tyydyttämään maan tarpeen. Äskettäinkin on vielä tätä samaa käsitystä korostettu edellämainitun yhtymän joku viikko sitten pitämässä kokouksessa, jossa sir Alexander tuki sitä m.m. seuraavilla perusteilla:

1. Väriteollisuus on jo nyt Englantiin kiinteästi juurtunut.

2. Värien laatu vastaa parhaita saksalaisia valmisteita.

.3. Yhdessä Englannin muiden tehtaitten kanssa yhtymä voi tyydyttää maan tarpeen.

4. Enin osa niistä väreistä, joita Englannissa ei vielä valmisteta, ovat erikoislaatuja, joiden valmistaminen vaatii ei ainoastaan perinpohjaisia tutkimuksia, vaan useissa tapauksissa myös erityisten tehtaitten rakentamista. Ennenkuin Englannin tehtailijat voivat ryhtyä niihin suuriin kustannuksiin, joita sellaisten värien valmistaminen kysyy, täytyy saada varmuus ulkomaista kilpailua vastaan.

Viimeisestä ponnesta huomaa, ettei väriteollisuus kuitenkaan näytäkään niin peräti "juurtuneelta" Englantiin. Siitä, mikä merkitys juuri Englannissa vielä valmistamattomilla väreillä on, vaietaan ymmärrettävästi kylläkin. Samoin jätetään Englannin väritehtailijain taholla koskettelematta toista, kenties kaikkein tärkeintä kohtaa: hintakysymystä. Vaikkakin uskoisi Englannin väriteollisuuden paljoudesta ja laadusta esitettyjä väitteitä - siitä huolimatta, että Englannin värien käyttäjät ovat kotimaisten värien hyvyydestä olleet tähän asti toista mieltä —, jää hintakysymys pahaksi pulmaksi. Englantilaiset värien käyttäjät eivät sentähden ole jättäneetkään liittonsa puheenjohtajan kautta vastaamatta, "että hintakysymys on päävaikeutena, josta värien käyttäjät nykyisin joutuvat kärsimään". Tämä kanta on sitä käsitettävämpi, kun tekstiilitavarain vientimarkkinain lamaantunut tila ehdottomasti pakottaa tuotantokustannusten alentamiseen tai ainakin mahdollisimman pieninä pitämiseen. - Saksassa luonnollisesti seurataan mielenkiinnolla tämän asian kehittymistä.

Ei kommentteja :