1.12.22

För hemmet. Eldfast färg.

Hemma och ute 17, 1914

Denna beredes af följande: del. 30 malen asbest, 20 del. lera, 30 del. vatten, 10 del. borax och 10 del. vattenglas. Blandningen uppvärmesen stund, males åter och tillsättes därefter till den önskade färgen.

Ei kommentteja :